Terapia Manualna Rakowskiego – podstawowy

Terapia Manualna dr. Andrzeja Rakowskiego to dynamiczny system leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. Do nieustannej zmienności organizmu system ten dostosowuje swoje procedury diagnostyczne oraz lecznicze. Narząd ruchu ujmuje jako sferę integrującą osobowość. W następstwie jego dysfunkcji pojawia się czynnościowa zmiana stanu tkanek, która przyjmuje patologiczną aktywność biologiczną i może generować objawy chorobowe. TMR jest nowoczesnym, polskim systemem medycznym, z ponad 40 -letnią tradycją.

Kto może być uczestnikiem?

W programie podstawowym uczestniczyć mogą:

  • lekarze
  • magistrowie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii
  • studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia
  • licencjaci fizjoterapii

🟦pobierz program kursu


Zapisz się na kurs

Co zyskujesz wybierając Kurs Terapii Manualnej Rakowskiego?

🟦 dowiesz się jak zajmować się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową, poprzez: pracę z narządem ruchu, nawiązywanie więzi z pacjentem, edukację pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia.

🟦 uzyskasz bardzo wysoką sprawność i skuteczność w terapii najczęściej występujących dolegliwości.

🟦 poznasz procedury badawcze i lecznicze dla dolegliwości, które w międzynarodowej klasyfikacji chorób uznaje się za nieleczalne lub z powodu przyczyn nieznanych.

🟦 poznasz fizyczne mechanizmy stresu oraz rodzaje reakcji anatomicznych struktur narządu ruchu na negatywne bodźcowanie.

🟦 otrzymasz unikatowy, sprawdzony sposób stawiania bardzo precyzyjnej diagnozy czynnościowej, umożliwiający wycelowany dobór techniki terapeutycznej.

🟦 dostajesz kompletny, usystematyzowany system diagnostyczno-terapeutyczny dla Twojej pracy gabinetowej.

🟦 otrzymasz możliwość wejścia na ścieżkę rozwoju w metodzie TMR. Ścieżka ta daje wsparcie merytoryczne i praktyczne początkującym terapeutom, wsparcie naukowe osobom chcącym się rozwijać, umożliwia asystowanie na kursach i warsztatach oraz dołączenie do grona Nauczycieli metody.

🟦 nauczysz się pracować bezpiecznie również w takich sytuacjach klinicznych, gdzie wcześniej brakowało Ci do tego narzędzi i umiejętności interpretacji badań obrazowych.

🟦 odbędziesz szkolenie, które oceniane jest bardzo wysoko ze względu na jakość prowadzenia. Każdą technikę przetrenujesz przy kozetce wielokrotnie, pod okiem nauczycieli i asystentów, którzy będą przy Tobie.

🟦pobierz program kursu

Prowadzący kurs

Nasz kadra to doświadczeni fizjoterapeuci, uczniowie Andrzeja Rakowskiego, prowadzący kursy od kilkudziesięciu lat, praktycy i pasjonaci.

dr n. med Janina Słobodzian-RakowskaJanina Słobodzian-Rakowska

Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii, Nauczyciel Dyplomowany TMR, wykładowca Specjalistycznych Podyplomowych Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego dla lekarzy i fizjoterapeutów. Współprowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Wspólnie z dr. A. Rakowskim opracowała program kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu.

Autorka i prowadząca kurs Terapii zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego a także warsztatów doskonalących Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego oraz Interpretacja obrazów RTG dla potrzeb terapeuty manualnego. Autorka wielu wystąpień, publikacji naukowych, warsztatów.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

Bogumiła Dampc
dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

Fizjoterapeutka, terapeutka manualna i terapeutka uroginekologiczna, Nauczyciel Dyplomowany TMR. W 2008 roku obroniła pracę magisterską na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Od 2008 roku, po ukończeniu kursu Terapii Manualnej Rakowskiego, związana zawodowo z Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Wykładowca na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, gościnnie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Prelegent i aktywny uczestnik konferencji naukowych i szkoleniowych.

Współautorka programu i prowadząca kurs Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy a także warsztaty Interpretacja obrazów RTG dla potrzeb terapeuty manualnego.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

mgr Grzegorz BoczkowskiGrzegorz Boczkowski

Terapeuta manualny i fizjoterapeuta, Nauczyciel Dyplomowany TMR.
W 2009 roku ukończył jednolite pięcioletnie studia magisterskie i obronił pracę magisterską na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Starszy Asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, asystent na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Członek Rady Programowej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Główny wykładowca Warsztatów doskonalący techniki biomechaniczne TMR, Warsztatów przedegzaminacyjnych dla absolwentów Kursu TMR oraz kurs współprowadzący Kurs Rozwijający dla terapeutów z  I° kompetencji.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

Justyna Sieracka
mgr Justyna Sieracka

Fizjoterapeutka i terapeutka manualna, Nauczyciel TMR. W 1997 roku broniąc pracę magisterską na Akademii Wychowania Fizycznego, uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej. Miała możliwość pracy z dziećmi, które w procesie rehabilitacji wymagały szczególnej troski, uwagi i cierpliwości. W 2005 r, rozpoczęła współpracę z Andrzejem Rakowskim w CTM.

Autorka i prowadzącą szkolenia w zakresie profilaktyki wad postawy kierowanego do nauczycieli. Główny wykładowca kursu Terapii Tkanek Miękkich wg koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o kursie TMR?

🟦 kurs składa się z czterech pięciodniowych modułów. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy

🟦 całość liczy 218 godzin edukacyjnych z obszerną częścią praktyczną

🟦 koszt jednego modułu to 2750zł (11000zł brutto za całość)

🟦 po ukończeniu kursu trzymujesz Dyplom, który uprawnia do realizacji kształcenia specjalistycznego.

🟦 kurs Terapii Manualnej Rakowskiego organizowany jest po patronatem Collegium Medicum Instytutu Nauk o Zdrowiu – Katedra Higieny i Epidemiologii. Uczestnicy kursu otrzymują 163 punkty edukacyjne.

Najbliższe terminy kursu:

I moduł: 19.02.2024 – 23.02.2024 (grupa w toku)
(kolejne moduły: II moduł: 22-26.04.2024; III moduł: 15-19.07.2024; IV moduł: 2-6.09.2024)

I moduł: 24.06.2024 – 28.06.2024 (grupa w toku)
(kolejne moduły: II moduł: 19-23.08.2024; III moduł: 7-11.10.2024; IV moduł: 2-6.12.2024)

I moduł: 21.10.2024 – 25.10.2024
(kolejne moduły w 2025r.)


Zapisz się na kurs

Gdzie odbywają się zajęcia ?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

  • klimatyzacja
  • wi-fi
  • parking, hotel i restauracja w pobliżu.

Zobacz nasze sale.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.


Zapisz się na kurs

Instytut Rakowskiego, jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – nr ewidencyjny 2.30/00118/2021. Nasze kursy znajdują się o ofercie Bazy Usług Rozwojowych. Powyższe wpisy umożliwiają szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej, EFS. Legitymujemy się Certyfikatem Jakości Usług Szkoleniowych SUS 2.0.

Przeczytaj koniecznie

Prawa autorskie

Regulamin kursów


Zapisz się na kurs

Przyjazne finansowanie

Nowym Kursantom, którzy nie będą mogli wnieść pełnej kwoty opłaty przygotowaliśmy korzystne rozłożenie płatności na transze. Szczegółowych informacji udziela biuro.

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów

Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania:

Możesz uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania tutaj

Numer usługi BUR dla naboru 21-25.10.2024 – 2024/04/26/115497/2136429

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy przy uzyskaniu dofinansowania, skontaktuj się z nami:

Malwina Sienkowska, specjalista ds. obsługi klienta: 780 632 808

Najbliższe terminy

21.10.2024 - 25.10.2024 - Zapisz się na ten termin

Zobacz kalendarz kursów

Zapisz mnie
Zostaw numer - oddzwonimy