Terapia Manualna Rakowskiego – podstawowy

Kto może być uczestnikiem?

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na tych kierunkach, a także licencjaci fizjoterapii.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Całość obejmuje cztery części, każda trwa pięć dni  – razem 218 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy, więc kurs ukończysz w przeciągu 8 miesięcy. Daty kolejnych spotkań ustalimy wspólnie podczas kursu pierwszego.

Ile kosztuje kurs?

UWAGA!
Ostatni nabór w starej cenie (9000 zł / 2250 zł za moduł): 24-28.10.2022 r.

Dla naborów 2023 łączna cena kursu podstawowego, obejmująca 4 moduły wynosi 9800 zł.

Opłatę w wysokości 2450 zł można wnosić za każdy moduł oddzielnie.


Zapisz się na kurs

Przyjazne finansowanie

Nowym Kursantom, którzy nie będą mogli wnieść pełnej kwoty opłaty przygotowaliśmy korzystne rozłożenie płatności na transze. Szczegółowych informacji udziela biuro.

Zadzwoń i dowiedz się, co możemy Ci zaproponować: 61 814 79 00

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł.

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – nr ewidencyjny 2.30/00118/2021. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Numer usługi BUR  dla terminu naboru: 24 – 28.10.2022 – 2021/10/29/115497/1217459

Numer usługi BUR  dla terminu naboru: 20-24.02.2023 – 2022/09/06/115497/1519741

Numer usługi BUR  dla terminu naboru: 19-23.06.2023 – 2022/09/06/115497/1519745

Numer usługi BUR  dla terminu naboru: 23-27.10.2023 – 2022/09/06/115497/1519750

Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania tutaj

Gdzie odbywają się zajęcia ?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

  • klimatyzacja
  • wi-fi
  • parking, hotel i restauracja w pobliżu.
  • Ilość uczestników
  • Grupa liczy do 26 uczestników.

Co zyskasz wybierając ten kurs ?

Każdy kurs, na którym przekazywana jest rzetelna wiedza, w zgodzie z zasadami dydaktyki oraz z oddaniem i z sercem daje korzyści. Ale każdy tak prowadzony kurs posiada swoiste dla siebie cechy. Posiada je również kurs Terapii Manualnej Rakowskiego. Oto co go wyróżnia:

Uczy jak zajmować się człowiekiem a nie tylko jednostką chorobową.

Uczy zajmowania się człowiekiem poprzez: nawiązywanie z nim więzi, pracę z narządem ruchu oraz edukację pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia.

Posługujący się systemem TMR terapeuci uzyskują bardzo wysoką sprawność oraz skuteczność w terapii najczęściej występujących dolegliwości i szybko zyskują duże grono zadowolonych pacjentów

Jako jedyny w kraju i chyba na świecie, odkrył, opisuje i skutecznie wykorzystuje do terapii fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania

Dzięki niezależności w myśleniu, naukowym podstawom, bardzo uważnym obserwacjom natury zjawisk związanych z chorobami czynnościowymi – system pozostaje w nieustannym rozwoju. Wypracowuje swoje własne procedury badawcze i lecznicze takich dolegliwości, które w międzynarodowej klasyfikacji chorób uznaje się za nieleczalne (nie mylić z nieuleczalnymi) z powodu przyczyn nieznanych, a także całą gamę objawów związanych z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania

Jak mówią statystyki: 80% chorób posiada patogenezę czynnościową, w tym głównie psychogenną, a tylko 20% organiczną. Zatem współczesna medycyna jest przygotowana do leczenia tych 20%, w tym do ratowania życia. Tu jest znakomita i niezastąpiona. Kurs TMH przygotowuje swoich absolwentów do terapii tych 80% chorych, którzy bardzo często nie mogą znaleźć skutecznej pomocy.


Zapisz się na kurs

Prowadzący:

dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

​mgr Grzegorz Boczkowski

mgr Justyna Sieracka

dr n. o zdr. Magdalena Tomczak

Asystenci:

mgr Danuta Sokołowska

mgr Bartłomiej Kaczmarek

​mgr Piotr Skowera

Więcej informacji o naszych Wykładowcach tutaj.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Przeczytaj koniecznie

Prawa autorskie

Regulamin kursów

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do realizacji kształcenia specjalistycznego TMR w pełnym lub wybranym zakresie. Jednak  prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMR będą miały tylko osoby, które ukończą wszystkie moduły kursu podstawowego oraz oba moduły kursów specjalistycznych.

Ukończony Kurs podstawowy nie uprawnia do składania egzaminu przed Komisją!

Kurs TMR organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej oraz Katedry Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują 163 punkty edukacyjne.

Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Program kursu

Program kursu podstawowego Terapii Manualnej Rakowskiego do pobrania w formacie PDF.

Najbliższe terminy

20.02.2023 - 24.02.2023 - (kolejne moduły: 24-28.04; 3-7.07; 4-8.09) - Zapisz się na ten termin
19.06.2023 - 23.06.2023 - (kolejne moduły: 31.07-4.08; 2-6.10; 4-8.12) - Zapisz się na ten termin
23.10.2023 - 27.10.2023 - (kolejne moduły w 2024) - Zapisz się na ten termin
24.10.2022 - 28.10.2022 - ostatni nabór w starej cenie! (LISTA REZERWOWA) - Zapisz się na ten termin

Zobacz kalendarz kursów

Zapisz mnie
Zostaw numer - oddzwonimy