Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr Grzegorz Boczkowski

Terapeuta

Terapeuta Manualny, Fizjoterapeuta
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Nauczyciel Terapii manualnej Rakowskiego

Jestem terapeuta manualnym i fizjoterapeutą, w 2009 roku ukończyłem jednolite pięcioletnie studia magisterskie i obroniłem pracę magisterską na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Na początku 2010 roku ukończyłem też kurs Terapii Manualnej Holistycznej (TMH) dr. Andrzeja Rakowskiego i zdałem egzamin przed komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym i uzyskałem tytuł terapeuty manualnego z I° kompetencji TMR. W wyniku ciągłego rozwoju, dalszych szkoleń w marcu 2014 roku uzyskałem II° kompetencji TMR, a w roku 2020 stopień Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego.

W czasie studiów poszerzałem swoją wiedzę z dziedziny fizjoterapii uczestnicząc w wielu konferencjach, kursach i wolontariatach w licznych placówkach medycznych w całej Polsce.
Techniki, którymi pracuję są połączeniem różnej siły bodźca ponieważ Wykorzystuję Terapię Manualną Holistyczną, Terapię CranioSacralną, pracę z powięzią i inne.

Doświadczenie:

 • Od 03.2010 Centrum Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian S.C. – Terapeuta Manualny / Fizjoterapeuta
 • od 11.2011 do 07.2013 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Asystent – Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami fizjoterapii

Wolontariat:

 • od 07.2008 do 07.2008 HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji “Zabajka” w Stawnicy Praktykant / Wolontariusz
 • od 08.2007 do 08.2007 HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji “Zabajka” w Stawnicy Praktykant / Wolontariusz
 • od 05.2008 do 05.2008 Ośrodek Rehabilitacji Narzadu Ruchu ,,Krzeszowice” SP ZOZ Krzeszowice – Praktykant
 • od 04.2007 do 04.2007 Hipomedical 2 – Osrodek Rehabilitacji Dzieci “Zabajka 2” w Złotowie praktykant/wolontariusz 
 • praktyki studenckie w krakowskich szpitalach – praktykant

Przebyte kursy:

 • Kurs Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny – Nowoczesne metody diagnostyki obrazowej
 • Kurs Terapii CranioSacralnej Upledgera Moduł CST 1, Moduł CST 2
 • Kurs Mikrokinezytarpii – 3 Moduły
 • Kurs Anatomy Trains dla Terapeutów Manualnych prowadzenie Tomas Myers
 • Kurs Gestalt – Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania – 7 Modułów
 • Kurs z zakresu kultury żywego słowa z elementami emisji głosu
 • Kurs Terapii Edukacyjnej – 3 Moduły
 • Kurs Stabilizacji – Moduł 2 – Nowoczesne metody stabilizacji stawów obwodowych.
 • Kurs Stabilizacji – Moduł 1 – Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących
 • PNF Basic Reha+
 • Terapia Manualna Holistyczna A. Rakowskiego – 6 modułów – Zakończony Zdaniem Egzaminu 20.11.2010
 • Kinezjology Taping – Basic Course
 • Techniki Asekuracji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym organizowany przez Fundacje Aktywnej Rehabilitacji zakończony egzaminem dn.24.01.2008r
 • Thera-Band Academy Wady postawy i terapia z dziećmi z wykorzystaniem przyborów
 • Thera-Band Academy Ćwiczenia oporowe i równoważne z wykorzystaniem przyborów
 • Masaż Leczniczy III stopnia organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie zakończony Egzaminem dn. 26.05.2007r
 • Masaż Leczniczy II stopnia organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie zakończony Egzaminem dn. 23.01.2007r
 • Masaż Klasyczny organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie zakończony Egzaminem dn.14.05.2006r
 • Kurs Wychowawców-opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany przez Studenckie biuro podróży “Gaudeamus” maj 2005

Jestem członkiem :

 • Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym

W czasie studiów czynnie działałem:

 • Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii MEDEOR przy Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – prezes oraz v-ce prezes koła naukowego
 • Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Wygłoszone referaty i warsztaty

 1. Boczkowski G. (współautor) Refleksoterapia stopy Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 12-14 kwietnia 2007
 2. Boczkowski G. (współautor) Relaksacja Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 3-5 kwietnia 2008
 3.  Boczkowski G. (współautor) Wpływ hipoterapii na wyniki usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 3-5 kwietnia 2008
 4. Boczkowski G. (współautor) Ocena skuteczności komputerowej rehabilitacji kognitywnej u pacjentów z deficytami poznawczymi po uszkodzeniu mózgu – doniesienia wstępne Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 26-28 marca 2009 (II miejsce w sesji Fizjoterapii)
 5. Rakowska D., Boczkowski G. Aktywność biologiczna czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłoszony 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu
 6. Tomczak M., Boczkowski G. Charakterystyka objawowa czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej organizowanej przez WSEiT w Poznaniu
 7. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G. Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe Warsztat przeprowadzony podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej 3-4 grudnia 2010
 8. Sieracka J., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G., Dysfunkcje sytemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego: patogeneza, objawy, badanie manualne, interakcje z narządem ruchu, terapia. Warsztat Przeprowadzony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 11-12 marca 2011 w Sierosławiu
 9. Rakowski A., Boczkowski G., Struktury dna miednicy a narząd ruchu i narządy wewnętrzne. Doświadczenia własne, dane z literatury. Referat wygłosił Andrzej Rakowski podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 8 marca 2012 w Sierosławiu
 10. Tomczak M., Dampc B., Sieracka J., Boczkowski G., Bodźce odruchowe przyjmowane przez narząd ruchu mające wpływ na narządy wewnętrzne w kierunku prowokowania objawów chorobowych oraz uruchamiających procesy zdrowienia. Warsztat przeprowadzony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2012 w Sierosławiu
 11. Boczkowski G., Sieracka J., Boczkowska A., Charakterystyka objawowa tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – znaczenie w badaniu, różnicowaniu i terapii. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski 22 września 2012 w Krakowie podczas Konferencji Naukowej Oblicza medycyny manualnej – jedność w różnorodności
 12. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Tomczak M., Boczkowski G., Boczkowska A. Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadzony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej Głos w sprawie głosu 17 listopada 2012 w Poznaniu 
 13. Boczkowski G., Rakowski A.,  Sieracka J., Boczkowska A. Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 7 marca 2013 w Sierosławiu.
 14. Boczkowski G., Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Boczkowska A., Tomczak M., Postępowanie w stanach ostrych zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych i szyjno-piersiowych. Warsztat przeprowadzony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 7 marca 2013 w Sierosławiu
 15. Słobodzian-Rakowska J., Rakowski A., Boczkowski G.,Objawy zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat Wygłosili Grzegorz Boczkowski i Janina Słobodzian-Rakowska podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu
 16. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Boczkowski G., Kompleksowa terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Warsztat przeprowadzony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu
Zostaw numer - oddzwonimy