Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr Grzegorz Boczkowski

Terapeuta

Terapeuta Manualny, Fizjoterapeuta
Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego, Nauczyciel Akademicki.

W 2009 roku ukończył jednolite pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Od 2010 roku zawodowo związany z Centrum Terapii Manualnej, gdzie po ukończeniu kursu Terapii Manualnej Holistycznej (TMH) dra Andrzeja Rakowskiego i zdaniu egzaminu przed komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej uzyskał tytuł terapeuty manualnego z I° kompetencji TMR. W wyniku ciągłego rozwoju i dalszych szkoleń uzyskał w marcu 2014 roku tytuł terapeuty manualnego z II° kompetencji TMR, a w roku 2019 otrzymał stopień Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego.
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Obecnie od 2020r. zawodowo łączy Kraków i Poznań:

– Terapeuta Manualny, Wykładowca w  Centrum Terapii Manualnej i Instytucie Rakowskiego w Sierosławiu k/Poznania
– Starszy Asystent w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
– Wykładowca, Asystent na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
– Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny w Centrum Rehabilitacji KORE w Krakowie
– Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny w Centrum Medycznym MedicHouse w Krakowie
– Członek Rady Programowej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
– Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej
– Prelegent i aktywny uczestnik konferencji naukowych i szkoleniowych

W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami krytycznie chorymi z niewydolnością wielonarządową, niewydolnością oddechową w przebiegu zakażeń Covid-19, po nagłym zatrzymaniu krążenia, towarzysząc im w walce o życie i zdrowie, podczas pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii. Ponadto pracuje z pacjentami z problemami z układem oddechowym wykorzystując holistyczne podejście oraz z pacjentami z dolegliwościami bólowymi różnego pochodzenia – dyskopatie, przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego, ból pleców, rwa kulszowa, rwa udowa, rwa ramienna, jak również bóle głowy, dolegliwości migrenowo-wegetatywne, czy bóle mięśniowe i mięśniowo-powięziowe, dolegliwości psychosomatyczne, dolegliwości narządów wewnętrznych (wzdęcia, zaparcia) oraz z pacjentami z dolegliwościami urologicznymi.
W Instytucie Rakowskiego prowadzi szkolenia z Terapii Manualnej Rakowskiego oraz warsztaty przygotowujące do egzaminu dla absolwentów kursu TMR. Bierze udział w pracach komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Swoją pasję związaną z dzieleniem się wiedzą realizuje podczas pracy ze studentami zarówno w Klinice Intensywnej Terapii jak również prowadząc przedmioty związane z terapią dolegliwości odkręgosłupowych, czy kontrolą motoryczną na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii A. Frycza-Modrzewskiego.

Prywatnie mąż, ojciec dwóch wspaniałych synów, motocyklista, podróżnik, miłośnik motoryzacji.

Doświadczenie:

 • Od 09.2020 Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie – Starszy Asystent – Fizjoterapeuta
 • Od 03.2020 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wykładowca, Asystent
 • Od 03.2020 Instytut Rakowskiego – Wykładowca, Nauczyciel
 • Od 02.2020 Centrum Rehabilitacji KORE w Krakowie – Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny
 • Od 02.2020 Centrum Medyczne MedicHouse w Krakowie – Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny
 • Od 01.2020 Własna Praktyka Zawodowa – Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny
 • Od 03.2010 Centrum Terapii Manualnej Terapeuta Manualny, Fizjoterapeuta
 • Od 07.2020 do 09.2020 Kliniczny Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym
   5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie – Asystent – Fizjoterapeuta
 • Od 01.2020 do 07.2021 Małopolskie Centrum Krioterapii w Krakowie- Fizjoterapeuta
 • Od 11.2011 do 07.2013 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim – Wykładowca, Asystent

Przebyte kursy:

 • Kurs Zaawansowane Wyszukiwanie i Weryfikacja Informacji Medycznych
 • Kurs Postępowanie Fizjoterapeutyczne w Terapii Blizn
 • Kurs Metody Rehabilitacji Pacjentów po Udarze Mózgu
 • Kurs Współczesne Metody Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Kurs Psychologia w Pracy Fizjoterapeuty
 • Kurs Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny –
  Nowoczesne Metody Diagnostyki Obrazowej
 • Kurs Terapii Visceral Manipulation Barrala Moduł VM 1, Moduł VM 2,
  Moduł VM 3, Moduł VM 4
 • Kurs Terapii CranioSacralnej Upledgera Moduł CST 1, Moduł CST 2, Moduł SER 1, Moduł SER 2, Moduł CSP 1
 • Kurs Mikrokinezyterapii – 3 Moduły
 • Kurs Anatomy Trains dla Terapeutów Manualnych, prowadzenie Tomas Myers
 • Kurs Gestalt – Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania – 7 Modułów
 • Kurs z zakresu kultury żywego słowa z elementami emisji głosu
 • Kurs Terapii Edukacyjnej – 3 Moduły
 • Kurs Stabilizacji – Moduł 2 – Nowoczesne metody stabilizacji stawów obwodowych.
 • Kurs Stabilizacji – Moduł 1 – Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących
 • PNF Basic Reha+
 • Terapia Manualna Holistyczna A. Rakowskiego – 6 modułów – Zakończony Zdaniem Egzaminu 20.11.2010
 • Kinezjology Taping – Basic Course
 • Techniki Asekuracji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym organizowany przez Fundacje Aktywnej Rehabilitacji zakończony egzaminem dn. 24.01.2008r
 • Thera-Band Academy Wady postawy i terapia z dziećmi z wykorzystaniem przyborów
 • Thera-Band Academy Ćwiczenia oporowe i równoważne z wykorzystaniem przyborów
 • Masaż Leczniczy III stopnia organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie, zakończony Egzaminem dn. 26.05.2007r
 • Masaż Leczniczy II stopnia organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie, zakończony Egzaminem dn. 23.01.2007r
 • Masaż Klasyczny organizowany przez firmę BIO-RELAX w Krakowie, zakończony Egzaminem dn.14.05.2006r
 • Kurs Wychowawców-opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany przez Studenckie biuro podróży “Gaudeamus” maj 2005

Wygłoszone referaty i warsztaty

 1. Boczkowski G. (współautor) Refleksoterapia stopy Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14 kwietnia 2007
 2. Boczkowski G. (współautor) Relaksacja Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 3-5 kwietnia 2008
 3. Boczkowski G. (współautor) Wpływ hipoterapii na wyniki usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 3-5 kwietnia 2008
 4. Boczkowski G. (współautor) Ocena skuteczności komputerowej rehabilitacji kognitywnej u pacjentów z deficytami poznawczymi po uszkodzeniu mózgu – doniesienia wstępne, Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 26-28 marca 2009 (II miejsce w sesji Fizjoterapii)
 5. Rakowska D., Boczkowski G. Aktywność biologiczna czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłoszony 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu
 6. Tomczak M., Boczkowski G. Charakterystyka objawowa czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej organizowanej przez WSEiT w Poznaniu
 7. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G. Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe, Warsztat przeprowadzony podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej 3-4 grudnia 2010
 8. Sieracka J., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G., Dysfunkcje sytemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego: patogeneza, objawy, badanie manualne, interakcje z narządem ruchu, terapia. Warsztat Przeprowadzony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 11-12 marca 2011 w Sierosławiu
 9. Rakowski A., Boczkowski G., Struktury dna miednicy, a narząd ruchu i narządy wewnętrzne. Doświadczenia własne, dane z literatury. Referat wygłosił Andrzej Rakowski podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 8 marca 2012 w Sierosławiu
 10. Tomczak M., Dampc B., Sieracka J., Boczkowski G., Bodźce odruchowe przyjmowane przez narząd ruchu mające wpływ na narządy wewnętrzne w kierunku prowokowania objawów chorobowych oraz uruchamiających procesy zdrowienia. Warsztat przeprowadzony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2012 w Sierosławiu
 11. Boczkowski G., Sieracka J., Boczkowska A., Charakterystyka objawowa tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – znaczenie w badaniu, różnicowaniu i terapii. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski 22 września 2012 w Krakowie podczas Konferencji Naukowej Oblicza medycyny manualnej – jedność w różnorodności
 12. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Tomczak M., Boczkowski G., Boczkowska A. Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadzony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej Głos w sprawie głosu 17 listopada 2012 w Poznaniu
 13. Boczkowski G., Rakowski A., Sieracka J., Boczkowska A. Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 7 marca 2013 w Sierosławiu.
 14. Boczkowski G., Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Boczkowska A., Tomczak M., Postępowanie w stanach ostrych zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych i szyjno-piersiowych. Warsztat przeprowadzony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 7 marca 2013 w Sierosławiu
 15. Słobodzian-Rakowska J., Rakowski A., Boczkowski G.,Objawy zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat Wygłosili Grzegorz Boczkowski i Janina Słobodzian-Rakowska podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu
 16. Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Boczkowski G., Kompleksowa terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Warsztat przeprowadzony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu
 17. Boczkowski G. Bóle i zawroty głowy: patogeneza, badanie, terapia w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas III Dnia Osteopaty- Sympozjum Bóle i zawroty głowy w ujęciu wielodyscyplinarnym, 6 marca 2016, Podkowa Leśna
 18. Słobodzian-Rakowska J., Sieracka J., Boczkowski G. Co robić gdy dziecko boli głowa? Referat wygłoszony podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej  PTTMH 1-2 kwietnia 2016 w Batorowie k/Poznania
Zostaw numer - oddzwonimy