O nas

Czym jest Terapia Manualna Rakowskiego?

Terapia Manualna Rakowskiego to nowoczesny, holistyczny i medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w których następstwie pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu.

Terapia manualna, bo dotyczy narządu ruchu. Holistyczna, bo widzi człowieka całościowo. W swojej koncepcji traktuje nierozdzielnie duchowość i fizyczność. Zatem w terapii uwzględnia wpływ stresu na ciało i odwrotnie.

W zabiegach stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane “nastawianiem” kręgosłupa) oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy. Równolegle prowadzi się edukację w zakresie roli stresu. Tę część nazwano terapią edukacyjną. Stosowana łącznie i indywidualnie z technikami manualnymi daje doskonałe efekty terapeutyczne. Leczymy chorego człowieka, CAŁEGO CZŁOWIEKA, a nie bolący fragment ciała.

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Fundacja Pro Homini

Fundacja Na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych - "PRO HOMINI" powołana została dla celów teoretycznego i praktycznego rozwoju wiedzy o patogenezie, profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych. Mamy nadzieję na skupianie się wokół niej ludzi, ośrodków naukowych, leczniczych o podobnym sposobie postrzegania problemu. Mamy nadzieję na skupianie się wokół niej także samych pacjentów, którzy dostrzegli nadzieję na trwałe uodpornienie się na problemy, o których tutaj mówimy.

Dowiedz się więcej

Artykuły i publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami i publikacjami

Artykuł SKB

POBIERZ PLIK

Kontuzje u sportowców

POBIERZ PLIK

Periodyk

POBIERZ PLIK
Zostaw numer - oddzwonimy