Warsztaty doskonalące

Warsztaty doskonalące: Interpretacja obrazów RTG dla potrzeb terapeuty manualnego – moduł I

Zastosuj nowe sposoby oceny obrazu RTG i zobacz w jaki sposób uczynić zdjęcie radiologiczne kopalnią wiedzy o Pacjencie.

Dowiedz się więcej

Warsztaty doskonalące: Interpretacja obrazów RTG dla potrzeb terapeuty manualnego – moduł II

Doprowadź swój warsztat oceny zdjęć RTG do perfekcji.

Dowiedz się więcej

Warsztaty doskonalące techniki biomechaniczne

Zapraszamy na warsztaty doskonalące, które pozwolą na utrwalenie, ugruntowanie wiedzy i praktyki w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł I

W programie m.in. wykonanie Igłoterapii segmentu ruchowego kręgosłupa, okostnej wyrostka dziobiastego żuchwy, tkanek okołostawowych stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego i innych.

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł II

W programie m.in. wykonanie Igłoterapii przyczepów wybranych mm podpotylicznych, wyrostka sierpowatego, przyczepu głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia na guzku podpanewkowym łopatki i innych.

Dowiedz się więcej

Terapia tkanek miękkich wg koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego – moduł szkoleniowo-warsztatowy

Zapraszamy absolwentów kursu Terapii Tkanek Miękkich oraz kursu podstawowego Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Warsztaty przedegzaminacyjne

Zapraszamy absolwentów Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego, przystępujących do egzaminu, na warsztaty przedegzaminacyjne!

Dowiedz się więcej
Zostaw numer - oddzwonimy