Warsztaty doskonalące

Warsztaty doskonalące techniki biomechaniczne

Zapraszamy na warsztaty doskonalące, które pozwolą na utrwalenie, ugruntowanie wiedzy i praktyki w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł I

W programie m.in. wykonanie Igłoterapii segmentu ruchowego kręgosłupa, okostnej wyrostka dziobiastego żuchwy, tkanek okołostawowych stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego i innych.

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł II

W programie m.in. wykonanie Igłoterapii punktów swoistych dla dysfunkcji stawów kręgosłupa szyjnego między kresą karkową dolną a górną, wyrostka sierpowatego, torebki stawu skroniowo-żuchwowego.

Dowiedz się więcej

Terapia tkanek miękkich wg koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego – moduł szkoleniowo-warsztatowy

Zapraszamy absolwentów kursu Terapii Tkanek Miękkich oraz kursu podstawowego Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Warsztaty przedegzaminacyjne

Zapraszamy absolwentów Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego, przystępujących do egzaminu, na warsztaty przedegzaminacyjne!

Dowiedz się więcej
Zostaw numer - oddzwonimy