Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr n. med. Janina Słobodzian- Rakowska

Terapeuta

Janina Słobodzian-Rakowska uzyskała tytuł magistra Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 1983r. W latach 1983 – 1999 kierowała zespołem fizjoterapeutów Działu Rehabilitacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. oraz Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, który od podstaw zorganizowała. Praca w oddziałach szpitala oraz z pacjentami ambulatoryjnymi była źródłem nauki i doświadczeń klinicznych, a także umiejętności organizacyjnych i kierowania zespołem terapeutów. Był to także okres poszukiwań własnej drogi zawodowej.

W 1999r. po rezygnacji z pracy w Publicznej Służbie Zdrowia była współzałożycielką i organizatorką własnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Provita” w Bolesławcu, którego podstawową formą działalności do tej pory są usługi fizjoterapeutyczne, specjalistyka lekarska oraz zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Od 1999 r. do chwili obecnej pełni nadzór merytoryczny w Zakładzie Fizjoterapii NZOZ „Provita” oraz prowadzi tam Gabinet Terapii Manualnej dla pacjentów z zaburzeniami czynności narządu ruchu. W latach 1999 – 2005 współpracowała ze Studium Fizjoterapii w Bolesławcu jako Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu.

W 1997r. ukończyła kurs Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego i od tego czasu jest wykładowcą Specjalistycznych Podyplomowych  Kursów Terapii Manualnej Holistycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów. Od 2003r. wspólnie z dr. A. Rakowskim prowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Wspólnie z dr. A. Rakowskim opracowała program kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu. Na jego podstawie, od 1998r. prowadzi podyplomowe Kursy Terapii Edukacyjnej dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym od 2010r. jest Nauczycielem Dyplomowanym Terapii Manualnej Holistycznej. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym  oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W 2000r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – rehabilitacji w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Promotorem pracy pod tytułem „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” był profesor Krystian Żołyński.

W 2009r. po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją uzyskała tytuł Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii.

W latach 2010 – 2013 pracowała na stanowisku adiunkta w AWF w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

 Od 2008 r. do chwili obecnej pełni rolę konsultanta medycznego tłumaczonych dla potrzeb członków PTTMH naukowych artykułów z dziedziny medycyny manualnej.

Interesuje się szczególnie zaburzeniami funkcji stóp, systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, psychogennością w narządzie ruchu oraz profilaktyką i terapią narządu ruchu dzieci. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów dotyczących zarówno wymienionych wyżej zagadnień, jak również wielu innych. Wykaz w załączniku.

Autorka wielu wystąpień, artykułów, warsztatów.

Spełniona matka dwojga dzieci – także fizjoterapeutów, szczęśliwa żona i terapeutka, wielbicielka literatury, żeglarstwa, tanga argentyńskiego.

Referaty wygłoszone, prace opublikowane

 • J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med. Krystian Żołyński
 • J. Słobodzian – „Wpływ terapii manualnej dysfunkcji narządu ruchu na czynności stóp”. Referat wygłoszony podczas obchodów Dnia Inwalidy w Zgorzelcu 21.03.1998
 • J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998
 • M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne. Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” Plakat zaprezentowany w Krakowie w dniach 28-29. 05. 1999r. podczas V Zjazdu PTLMM oraz podczas XII Kongresu Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi w dniach 10-12.09.1999
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000
 • J. Słobodzian – „Sposoby diagnozowania przyczyn oraz leczenie bólów krocza i spojenia łonowego. Przegląd literatury, wnioski z własnej praktyki terapeutycznej. Doniesienie własne”. Referat wygłoszony na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Lubiatowie dnia 9.06 2000
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań, 2001
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Podstawowe założenia terapii manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony w Vital Rehabilitacion 1T1iakowi Office dnia 15.01.2002r. w Chicago
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Procedury wykorzystania zasobów diagnostyczno- terapeutycznych modelu holistycznego terapii manualnej w dysfunkcjach systemu żuchwowo-gnykowego”. Wykład wygłoszony dnia 27.04.2002r. w Częstochowie na szkoleniu ortodontów zorganizowanym przez Ośrodek POLORTO
 • J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego” Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 3, listopad 2002
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Leczenie stanów przeciążeniowych u sportowców wyczynowych w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Doświadczenia własne.” Wykład wygłoszony podczas Kursokonferencji Kadr Instruktorsko- Trenerskich , 22-24.11.2002r. w Szklarskiej Porębie
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Seans zabiegowy terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Definicja terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Przyczyny przeciążeń w narządzie ruchu oraz ich objawy, zapobieganie i terapia”. Wykład wygłoszony dnia 26.04.2003r. w Szczyrku podczas Kursokonferencji Metodyczno-Szkoleniowej PZLA
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie modelu holistycznego (całościowego) terapii manualnej”. Warsztaty przeprowadzone dnia 12.10. 2003r. w Łodzi podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Kontuzje w sporcie a skutki zaburzeń czynności narządu ruchu na przykładzie kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce”. Referat wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w 2T2iakowie w dniu 28.05.2004r.
 • J. Słobodzian – „Cechy i znaczenie pamięci tkankowej w terapii bólu na przykładzie pacjenta po amputacji kończyn dolnych”. Referat wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w 2T2iakowie w dniu 28.05.2004r.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Schematy oraz tradycjonalizm w myśleniu o przyczynach i terapii dolegliwości rejonu lędźwiowo-krzyżowego”. Referat wygłoszony 17.04.2004r. we Wrocławiu podczas Sympozjum Naukowego n.t. Fizjoterapia w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa
 • J. Słobodzian – „Realizacja założeń terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołów lędźwiowo-krzyżowych”. Referat wygłoszony dnia 09.04.2005r. podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Zaburzenia czynności narządu ruchu- niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców”. Referat wygłoszony w dniu 08.10.2005r. podczas II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej w Warszawie
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie terapii manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony dnia 26.11.2005r. podczas III Ogólnopolskiej Konferencji p.t. „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianice
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych krzyża. Referat wygłoszony dnia 24.06.2006r. podczas VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego. Warszawa.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Referat wygłoszony dnia 30.06.2007r. podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. współczesnych zasad diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa.
 • J. Słobodzian, J. Sieracka – Zaburzenia czynności systemu żuchwowo-gnykowego jako odpowiedź organizmu na różne formy przemocy. Referat wygłoszony dnia 20.10.2007r. podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii we Wrocławiu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Stres psychiczny w narządzie ruchu i poprzez narząd ruchu. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.
 • J. Slobodzian – Anatomia oraz patogeneza dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.
 • J. Slobodzian – Objawy chorobowe dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.
 • J. slobodzian, A. Rakowski – Manualne badanie czynności systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian, Zastosowanie terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołu dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Wielkopolski. Uniwersytet Medyczny Poznań.
 • J. Słobodzian, A. Rakowski, Człowiek i jego problemy zdrowotne w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. tamże.
 • J. Słobodzian, A. Rakowski- Patogeneza, badanie i terapia czynnościowego zespołu bolesnego barku w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Warsztaty przeprowadzone dnia 18. 04. 2008 r. tamże.
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia manualna holistyczna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu – koncepcja. Referat wygłoszony 29.11.2008r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Poznaniu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Objawy chorobowe w zespole połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.
 • J. Słobodzian A. Rakowski – Anatomia i patogeneza zespołów połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.
 • J. Słobodzian A. Rakowski – Badanie i terapia w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Pełny seans zabiegowy. Warsztaty przeprowadzone dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.
 • J. Słobodzian, B. Dampc. Patogeneza oraz interakcje zespołów struktur dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 3.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.
 • J. Słobodzian- Zasady współpracy lekarzy rodzinnych i fizjoterapeutów. Seminarium przeprowadzone 18.04.2009r. podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „ POZ czyli porozmawiajmy o zdrowiu” we Wrocławiu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian . , Zespoły szyjne dolne jako czynnościowe przyczyny dolegliwości odczuwanych w obrębie ręki. Referat wygłoszony 5.06.09 podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Ręki w Poznaniu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian,, D. Rakowska, M. Tomczak: Przyczyny pozastawowe dysfunkcji oraz dolegliwości stawu ramiennego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 19 marca 2010 w Sierosławiu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian, D. Rakowska, Dysfunkcje kręgosłupa szyjnego i piersiowego przyczyna objawów pozorujących choroby serca. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 22. kwietnia 2010 w Kielcach.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian: Związki czynnościowe systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z poszczególnymi sferami osobowości: sferą narządu ruchu, sferą narządów wewnętrznych, sferą środowiskowo-społeczną i innymi. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji – Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce dnia 6. 11. 2010 w Pabianicach.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian, Czynnościowa Zmiana Stanu Tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas Konferencji WSEiT w Poznaniu 3.12.2010.
 • J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.
 • J. Słobodzian, M. Jancelewicz, A. Słobodzian: Współpraca stomatologa i terapeuty manualnego w badaniu systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.
 • A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: Interdyscyplinarne ujęcie zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego w kontekście narządu mowy na podstawie doświadczeń zespołu złożonego z foniatry, terapeuty mowy i terapeuty manualnego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.
 • A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: „Śpiewać każdy może”. Praktyczne zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z zaburzeniami aparatu mowy w pracy terapeuty mowy oraz terapeuty manualnego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.
 • J. Słobodzian-Rakowska: Istota zaburzeń czynności narządu ruchu wyrażona specyficzną aktywnością tkankową. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy – marzec 2011 w Zgorzelcu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian–Rakowska: Staw biodrowy w ujęciu holistycznym terapii manualnej. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 7. kwietnia 2011 w Kielcach.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian – Rakowska: Zaburzenia czynności narządu ruchu jako częsta przyczyna wad oraz dolegliwości w obrębie stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.
 • J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.
 • J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji WSEiT w Poznaniu 26. 11. 2011 r.
 • J. Słobodzian-Rakowska, M. Tomczak: Zaburzenia czynności kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 9 marca 2012 w Sierosławiu.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Terapia manualna holistyczna w leczeniu zaburzeń czynności oraz ich następstw. Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.
 • J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski: Zespół żuchwowo-gnykowo-czaszkowy patogeneza, badanie, terapia w koncepcji TMH. Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Przyczyny pozamiejscowe zaburzeń czynności stawów narządu ruchu na przykładzie stawu kolanowego i ramiennego. Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 10. 11. 2012 w Pabianicach.
 • J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 10. 11. 2012 w Pabianicach.
 • J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski, M. Tomczak: Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadzony w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej 17.11. 2012 w Poznaniu.
 • J. Słobodzian–Rakowska, M. Tomczak: Różnicowanie, rokowanie, planowanie terapii w zespołach dyskowo-korzeniowych z uciskiem oraz bez ucisku na struktury nerwowe w koncepcji TMH. Referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMH dnia 8 marca 2013 r. w Sierosławiu.
 • J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski: Patogeneza pierwotnych zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMH dnia 7 marca 2014 r. w Sierosławiu.

Prace opublikowane

 • J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med. Krystian Żołyński, 2000
 • J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998
 • M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne. Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000
 • J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań, 2001
 • J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego” Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002
 • J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 3, listopad 2002
 • J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.
 • A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska – „Terapia Manualna Holistyczna” – rozdział XII, Wyd. CTM, Poznań 2011
 • A.Rakowski, J. Slobodzian – „Wielka Fizjoterapia”, t. III, Redakcja Z. Śliwiński, A. Sieroń, „Terapia Manualna Holistyczna”, wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2014.

Ukończone szkolenia

 • Anatomy Treins J. Earls, T. Myers; 2015 r.
 • Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nowoczesne metody diagnostyki obrazowej; 2014 r.
 • Interdyscyplinarne oblicze Zespołu Dna Miednicy – uciążliwości jego dysfunkcji w różnych sferach życia; 2014 r.
 • Terapia CranioSacralna Upledgera – poziom I, II; 2011r., 2013r.;
 • Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych; 2013 r.
 • Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastykach stawów; 2013 r. 
 • Mikrokinezyterapia – poziom A, B; 2012 r.
 • Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu; 2012 r.
 • Biomechanika stopy; 2012 r.
 • Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem ruchu; 2011 r.
 • Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej; 2011 r.
 • Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i ich następstw; 2010 r.
 • Kurs Stabilizacji – część I, II; 2009 r.
 • Techniki Tkanek Miękkich w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej; 2008
 • Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia kliniczna a terapia manualna; 2008 r.
 • Kinesio Taping – część I; 2005 r.
 • Urazy tkanek miękkich w sporcie; 2005 r.
 • Obrazowanie barku, postepowanie usprawniające po leczeniu operacyjnym pourazowej niestabilności stawu ramiennego; 2005 r.
 • Możliwości zastosowania kinesiotapingu w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa; 2005 r.
 • Fizjoterapia w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa; 2004 r.
 • Nowoczesne metody obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych; 2003 r.
 • Kurs w zakresie dokonywania pomiarów na wykonanie indywidualnego, miarowego obuwia ortopedycznego oraz wkładek ortopedycznych; 2002 r.
 • Terapia manualna w rehabilitacji – kurs doskonalący, 1999 r.
 • Terapia manualna w zaburzeniach narządu ruchu – kurs doskonaląco-atestacyjny, 1999 r.
 • Edukacja Psychosomatyczna NLP; 1999 r.
 • Techniki wykonywania zabiegów krioterapeutycznych; 1998 r.
 • Kurs Medycyny Manualnej A. Rakowskiego; 1997 r
 • Neurofizjologiczne zasady leczenia zaburzeń neuro-motorycznych u dzieci metodą Vojty – poziom A,B,C; 1991r.
 • Psychoruchowy rozwój dziecka w porażeniach mózgowych – poziom I, II; 1989 r. 
 • Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii; 1988 r.
 • Rehabilitacja w reumatologii; 1987 r.
 • Zespoły bólowe krzyża; 1986 r.
 • Zasady diagnostyki i leczenia chorych ze spondylozą; 1986 r.
Zostaw numer - oddzwonimy