Justyna Sieracka

Justyna Sieracka

mgr Justyna Sieracka

Terapeuta

Jestem fizjoterapeutką i terapeutką manualną z III stopniem kompetencji. W 1997 roku broniąc pracę magisterską na Akademii Wychowania Fizycznego uzyskałam tytuł mgr rehabilitacji ruchowej. Po ukończonych studiach przez kilka lat zawodowo związana byłam ze Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Dzięki temu miałam możliwość pracy z dziećmi, które w procesie rehabilitacji wymagały szczególnej troski, uwagi i cierpliwości. Praca w tym okresie na oddziałach szpitala, w poradni rehabilitacyjnej, czy w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym dostarczyła mi wiele obserwacji i umożliwiła zdobycie doświadczeń, ale przede wszystkim zmobilizowała do poszukiwania nowych rozwiązań w terapii i podejściu do pacjenta.

Możliwości te otworzyły się wraz z rozpoczęciem współpracy z Andrzejem Rakowskim w Centrum Terapii Manualnej w 2005r. Będąc jeszcze uczestniczką kursu Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym doświadczyłam jak ogromne zasoby do zdrowienia i podtrzymania zdrowia drzemią w każdym z nas, a zarazem jak poprzez niewielkie, ale odpowiednio zastosowane bodźce, narząd ruchu potrafi pokazać swoją historię dolegliwości (nawet tę od wczesnego dzieciństwa) i ukierunkować terapię. Dlatego moją uwagę skupiam nie tylko na pacjentach dorosłych, ale również na dzieciach, gdyż jest to najlepszy okres na działania, które mogą zapobiec dolegliwościom w wieku dojrzałym.

Jestem autorką i prowadzącą szkolenia w zakresie profilaktyki wad postawy dla nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną. Prowadzę szkolenia z Terapii Manualnej Holistycznej Tkanek Miękkich oraz asystuję w prowadzeniu kursów Terapii Manualnej Holistycznej.

Prywatnie… z każdym rokiem coraz bardziej zachwycają mnie góry, ale przede wszystkim jestem mamą dwójki nastolatków bardzo aktywnych sportowo i tanecznie, stąd wiem jak ważna jest wczesna profilaktyka, a w razie konieczności terapia narządu ruchu u dzieci i sportowców.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe Carol J. Manheim, Poznań 2015r.
 • Anatomy Trains I Wojciech Cackowski , Sierosław 2015r.
 • SM-System Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa R. Smiska Moduł I A+B SM-System Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa R. Smiska Moduł I C+D Karol Bibrowicz, Agata Zięba, Poznań 2015r.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) Małgorzata Matyja, Anna Gogola, GWSH Katowice 2014r.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne) Małgorzata Matyja, Anna Gogola, GWSH Katowice 2014r.
 • Balkefors Orthopaedics System Torsten Balkefors, Peter Rehnblom, Kraków 2014r.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard Aleksandra Skubel, Bogna Stepień Błachowiak, Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Polska Wrocław 2013r.
 • Trójwymiarowa terapia manualna stóp u dziecka Barbara Zukunft – Huber, Kraków 2013r.
 • Kurs Mikrokinezyterapii Moduł A, B, C Władysław Batkiewicz , Sierosław 2012r.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego Bartosz Rutowicz, Poznań 2012r.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Bartosz Rutowicz, Poznań 2011r.
 • Kinesiology Taping – Basic Course Tomasz Senderek , Poznań 2011r.
 • Terapia Manualna Narządu Ruchu w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej Moduł A, B, C Vera Verchozinowa, Andrzej Sadowski , Warszawa 2009r.
 • Kurs Stabilizacji: Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących Nowoczesne metody stabilizacji stawów obwodowych PT,OMT Stanisław Legocki, Sierosław 2009r.
 • Kurs Techniki Tkanek Miękkich (Mięśniowo-Powięziowe Relaksacje) w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej Vera Verchozinova , Sierosław 2008r.
 • PNF i Skoliozy Agnieszka Stępień, Grzegorz Gałuszka, Reha+ Kraków 2008r.
 • PNF- Advanced Course Kurs zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym Aleksander Lizak, Reha+ Kraków 2007r.
 • PNF -Basic Cours Aleksander Lizak, Frederik Smedes , Reha+ Kraków 2005r.
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy wg koncepcji FITS Marianna Białek, Andrzej M’hango, BMK Wrocław 2006r.
 • Terapia Manualna Holistyczna A. Rakowskiego – 6 modułów Centrum Terapii Manualnej dr Andrzej Rakowski, Poznań 2005r. Kurs zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym, Sierosław 2006r.
 • Usprawnianie wielokierunkowe dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Conductive Education Poradnia Adaptacji Funkcjonalnej Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 1998r.
 • Przeszkolenie w metodzie NDT Bobath I stopnia w zakresie usprawniania dziecka z deficytem neurologicznym – dziecko ryzyka do 12 m.ż. Stanisław Faliszewski, Poznań 1997r.
 • Przeszkolenie w metodzie NDT Bobath II stopnia w zakresie usprawniania dziecka z deficytem neurologicznym – dziecko powyżej 12 m.ż. Stanisław Faliszewski, Poznań 1997r.
 • Kurs masażu leczniczego OTMOBiK Poznań 1996r.
 • Kurs z zakresu żywego słowa z elementamii emisji głosu
 • Warsztaty świadomości prosperującej – Prosperity Noori Zacharewicz, 2007r.

Dorobek naukowy:

 • Sieracka J., Rakowski A., Boczkowski G. Wspomaganie stosowanych procedur rehabilitacji chorych neurologicznie poprzez wykorzystanie cech patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej dra A. Rakowskiego. Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, 11.04.2015r. Sierosław
 • Boczkowski G., Rakowski A., Sieracka J., Boczkowska A. Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, 07.03.2013r. Sierosław
 • Tomczak M., Dampc B., Sieracka J., Boczkowski G. Bodźce odruchowe przyjmowane przez narząd ruchu mające wpływ na narządy wewnętrzne w kierunku prowokowania objawów chorobowych oraz uruchamiających procesy zdrowienia. Warsztat przeprowadzony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, 08-10.03.2012r. Sierosław
 • Dampc B., Gibes-Porzych M., Sieracka J. Dolegliwości w obrębie klatki piersiowej pozorujące objawy chorób organicznych narządów tego obszaru, generowane przez czynnościowo zmienione tkanki niektórych struktur narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Doświadczenia własne, przegląd literatury. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, 08-10.03.2012r. Sierosław
 • Sieracka J., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G. Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego: patogeneza, objawy, badanie manualne, interakcje z narządem ruchu, terapia. Warsztat przeprowadzony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, 11-12.03.2011r. Sierosław
 • Sieracka J., Dampc B. Objaw pseudo-Baastrupa konsekwencja czy przyczyna czynnościowej zmiany stanu tkanek (CZST). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce, 08.10.2008r. Pabianice
 • Sieracka J., Dampc B., Walczak K. Wykorzystanie potencjału terapii manualnej w modelu holistycznym do terapii zaburzeń zespołów szyjno-piersiowych – badanie i terapia. Warsztaty przeprowadzone 30.05.2008r.w Torzymiu
 • Słobodzian J., Sieracka J., Zaburzenia czynności systemu żuchwowo-gnykowego jako odpowiedź organizmu na różne formy przemocy. XIV Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 20.10.2007 Wrocław
 • Kozłowski R., Sieracka J., Postępowanie w nieukładowych bólach, zawrotach głowy, zasłabnięciach, omdleniach u dzieci i młodzieży w modelu holistycznym terapii manualnej. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, 17.03.2007r. Zgorzelec
 • Sieracka J., Minta-Szulc A. Badanie czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 03-04.11.2006r. Pabianice
 • Sieracka J. Interakcje dysfunkcji struktur dna miednicy ze strukturami systemu żuchwowo- gnykowego. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, 26-27.06.2006r. Lądek Zdrój
 • Rakowski A., Sieracka J., Kozłowski R. Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych krzyża( w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej). Warsztaty przeprowadzone podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa”, 23-24.06.2006r. Warszawa
Zostaw numer - oddzwonimy