Prawa autorskie

Zarówno udział jak i ukończenie kursu nie upoważnia do prowadzenia szkoleń, kursów ani warsztatów z zastosowaniem elementów merytorycznych lub praktycznych systemu TMR.                                                       

Absolwent kursu TMR ma prawo prowadzić wybrane elementy kursu TMR tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego Stopnia Kompetencji (patrz – zasady uzyskiwania Stopni Kompetencji). W przeciwnym wypadku może zaprosić Nauczyciela TMR wyznaczonego przez Kolegium Nauczycieli TMR do prowadzenia szkolenia/warsztatu w wybranym przez siebie miejscu.

Podczas trwania kursu obowiązuje zakaz filmowania prezentacji, prowadzących oraz uczestników, robienia zdjęć prezentacji, prowadzącym oraz uczestnikom, zakaz nagrywania dźwięku. Nie dotyczy on pokazów części praktycznej za zgodą prowadzącego kurs TMR.

Treści systemu TMR oraz prezentacje, zdjęcia, ankiety, skrypty i inne elementy materiałów edukacyjnych TMR objęte są absolutnym zakazem rozpowszechniania i publikacji w celach komercyjnych (strony www, media społecznościowe, materiały reklamowe itd.)

W przypadku cytowania w pracach naukowych, artykułach, książkach itd. zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich z dnia 4 lutego 1994r, należy podać źródło cytowania zgodnie obowiązującymi zasadami.

Osoba naruszająca powyższe zasady może ponieść następujące konsekwencje:

każda osoba naruszająca ustawę o ochronie praw autorskich poniesie konsekwencje prawne, z drogą sądową włącznie

uczestnik kursu może zostać relegowany z kursu z zakazem dalszego kształcenia w systemie TMR

członek PTTMH może zostać zgłoszony do Sądu Koleżeńskiego.

TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO

jest dorobkiem ponad 40-letniej pracy

DR. ANDRZEJA RAKOWSKIEGO

jest znakiem towarowym, dobrem intelektualnym, posiadającym ochronę prawną

URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

oznaczonym numerem  270701

Zostaw numer - oddzwonimy