Fizjoterapia stomatologiczna według Rakowskiego

Autorami programu są: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska oraz dr n. wf Andrzej Rakowski.

System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc) to zespół morfologiczno-czynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej, twarzy, kości i szwów czaszki oraz połączenia głowowo-szyjnego tworzący funkcjonalną całość, regulowaną i koordynowaną przez OUN, oraz układ wegetatywny. Zaburzenia w jednym z elementów tego układu implikują zmiany w pozostałych jego elementach a także w innych częściach narządu ruchu.

System ten spełnia wielorakie funkcje: jest narzędziem do żucia i połykania pokarmów, bierze udział w formowaniu dźwięków mowy, oddychaniu, uzewnętrznianiu przeżyć psychicznych, reagowaniu na stres. Spełnia także funkcje posturalne, mające bardzo duże znaczenie przy utrzymywaniu pionowej postawy ciała. Połączenie głowowo-szyjne koordynuje funkcje wszystkich segmentów kręgosłupa, a także bierze udział w procesach percepcji, uczenia się, zapamiętywania.

Zaburzenia czynności sżgc mogą prowokować szereg objawów, które przypominają choroby stomatologiczne np. bóle zdrowych zębów, ograniczenie zakresów ruchu w stawach skroniowo-żuchwowych, bóle twarzoczaszki, inne. Mogą być źródłem objawów charakterystycznych dla stomatologii, laryngologii, neurologii, foniatrii, logopedii, pedagogiki np.  zaburzenia słyszenia, szumy w uszach, zawroty głowy, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia widzenia obuocznego, problemy z zapamiętywaniem oraz wiele innych.

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów z istotą zaburzeń czynności sżgc, prezentacja sposobów badania oraz terapii a także nauka praktycznej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynności tego systemu.


Zapisz się na kurs

Kto może być uczestnikiem?

Kurs adresowany jest do lekarzy stomatologów, ortodontów, protetyków, laryngologów, logopedów, foniatrów, okulistów oraz fizjoterapeutów. Zapraszamy też lekarzy innych specjalności.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Kurs jest jednomodułowy, trwa trzy dni i obejmuje 28 godzin edukacyjnych.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu wynosi 2950zł.

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej.

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Ilość uczestników

Grupa liczy od 12 do 26 uczestników.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

  • klimatyzacja
  • wi-fi
  • parking, hotel i restauracja w pobliżu.

Zobacz nasze sale.


Zapisz się na kurs

Co zyskasz wybierając ten kurs?

  • poznasz techniki badawcze i zabiegowe stosowane w dysfunkcjach sżgc
  • poznasz związki przyczynowo-skutkowe z innymi strukturami narządu ruchu
  • nauczysz się  wykorzystywać te związki w terapii sżgc
  • poznasz charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie twarzoczaszki
  • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania technik badawczych i zabiegowych
  • dowiesz się jak nauczyć pacjenta samodzielnego stosowania autoterapii w dysfunkcjach sżgc
  • zdobędziesz umiejętności rozpoznawania reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres

Prowadzący:

dr n. med Janina Słobodzian-RakowskaJanina Słobodzian-Rakowska

Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii, Nauczyciel Dyplomowany TMR, wykładowca Specjalistycznych Podyplomowych Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego dla lekarzy i fizjoterapeutów. Współprowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Wspólnie z dr. A. Rakowskim opracowała program kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu.

Autorka i prowadząca Kurs fizjoterapii stomatologicznej według Rakowskiego, a także warsztatów doskonalących Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego oraz Interpretacja obrazów RTG dla potrzeb terapeuty manualnego. Autorka wielu wystąpień, publikacji naukowych, warsztatów.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

dr n. kf. Agnieszka Kaczmarek

Fizjoterapeutka, Osteopatka i terapeutka manualna.
Już w trakcie studiów i po ich zakończeniu poszerzała wiedzę z zakresu fizjoterapii podczas specjalistycznych kursów i szkoleń. Ukończyła studia doktoranckie i w 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.
Absolwentka kursu Terapii Manualnej Holistycznej (TMH) dr. Andrzeja Rakowskiego, zakończonego egzaminem przed komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym oraz uzyskanym tytułem terapeuty manualnego z I. stopniem kompetencji. Rozwijając swoje umiejętności i poszerzając wiedzę w tym systemie w kwietniu 2019 roku zdobyła II. stopień kompetencji w TMH.
Ukończyła studia osteopatyczne oraz obroniła pracę dyplomową uzyskując tytuł Dyplomowanego Osteopaty.

Poznaj dorobek naukowy wykładowcy tutaj

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – nr ewidencyjny 2.30/00118/2021. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Kurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej oraz Katedry Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują 21 punktów edukacyjnych.


Zapisz się na kurs

Przeczytaj koniecznie

Prawa autorskie

Regulamin kursów

Program kursu

Kliknij tutaj aby pobrać program kursu w PDF.

Przyjazne finansowanie

Nowym Kursantom, którzy nie będą mogli wnieść pełnej kwoty opłaty przygotowaliśmy korzystne rozłożenie płatności na transze. Szczegółowych informacji udziela biuro.

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują dodatkowo jednorazowy rabat w wysokości 200 zł.

Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania:

Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania tutaj

Numer usługi BUR dla naboru 26-28.11.2024 – 2024/05/07/115497/2142208

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Malwina Sienkowska, specjalista ds. obsługi klienta: 780 632 808

Najbliższe terminy

26.11.2024 - 28.11.2024 - Zapisz się na ten termin

Zobacz kalendarz kursów

Zapisz mnie
Zostaw numer - oddzwonimy