Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

Autorami programu są: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska oraz dr n. wf Andrzej Rakowski.

Dno miednicy to anatomiczny kompleks struktur mięśniowych, powięziowych, więzadłowych, kostnych, stawowych oraz nerwowych i narządowych, który tworzy jedną funkcjonalną całość. Rejon ten obejmuje swoim zasięgiem kilka specjalności medycznych, przy czym specjaliści każdej z nich zajmują się nim jedynie w zakresie swoich kompetencji, w zgodzie z obowiązującymi standardami. Dno miednicy pozostaje jednak takie samo pod względem morfologicznym i czynnościowym, niezależnie od różnic postrzegania jego funkcji przez: urologa, ginekologa, proktologa, internistę, neurologa czy seksuologa, psychiatrę, bądź fizjoterapeutę i położną. Bywa, że specjaliści tych dziedzin, nie widzą zespołów dna miednicy jako kompleksu czynnościowego ściśle zintegrowanego z całością nie tylko naszej fizyczności, ale także całej osobowości.

Zespoły dna miednicy (ZDM), w patogenezie czynnościowej (pierwotnej) oraz organicznej (wtórnej) to bardzo ważny problem wyrażający się różnorodnymi objawami chorobowymi.

W narządzie ruchu dno miednicy pełni bardzo ważną funkcję jako część brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia. Niesprawność jego struktur niesie konsekwencje w całym tym mechanizmie zaburzając m.in. czynność przepony oddechowej. Stąd dysfunkcje przenoszą się na segmenty ruchowe dolnego odcinka piersiowego kręgosłupa doprowadzając, w łuku odruchowym, do zaburzeń czynności narządów jamy brzucha. Mogą się one wyrażać m.in. chorobami wrzodowymi, zaburzeniami perystaltyki, zespołem jelita grubego nadwrażliwego, nieuzasadnionymi obiektywnie kolkami nerkowymi, bólami brzucha, biegunkami, zaparciami i wieloma innymi objawami.

Ponadto niesprawność brzusznego mechanizmu doprowadza do nierównowagi mięśniowo-stawowej i w następstwie do przeciążeń statycznych segmentów ruchowych praktycznie całego kręgosłupa. Ilościowo dominują tu segmenty lędźwiowe dolne. Konsekwencją są bóle tego rejonu: miejscowe, promieniujące, rzutowane, inne objawy chorobowe oraz procesy zwyrodnieniowe o charakterze pierwotnym, itd.

Zespoły dna miednicy wyrażają się także bezpośrednim wpływem na stawy krzyżowo-biodrowe. Od pierwszych godzin życia do śmierci należą one do tzw. kluczowych rejonów ciała. Wchodzą w ścisłe interakcje z drugim, dominującym rejonem kluczowym, mianowicie ze strukturami połączenia głowowo-szyjnego. Wspólnie oraz każdy z tych rejonów z osobna wywierają silny wpływ na układ wegetatywny. Jednym z następstw tego procesu jest zaburzenie czynności mięśni gładkich układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, najczęściej o charakterze spastycznym itd. U mężczyzn dolegliwości odczuwane w rejonie krocza, podbrzusza, zaburzenia mikcji przypisuje się chorobom prostaty. A u kobiet często upatruje się przyczyn w zaburzeniach  spowodowanych porodami i ciążą.

Dno miednicy to obszar związany ze sprawnością seksualną oraz rozrodczą

Dysfunkcje jego struktur doprowadzają do istotnych zaburzeń w tej sferze. Dyspareunia, anorgazmia, przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji, wszelkie bóle genitaliów, świądy, przeczulice w rejonie krocza, obniżenie a czasem zanik libido, to najczęściej spotykane następstwa ZDM i innych struktur pozostających z tym zespołem w interakcjach. Zaburzenie czynności stawów krzyżowo-biodrowych może doprowadzać m.in. do zaburzeń miesiączkowania, samoistnych poronień, trudności z zachodzeniem w ciążę i do wielu innych dolegliwości.

Struktury dna miednicy okazały się jednym z systemów najbardziej wrażliwych na stres związany z rodzicielskimi wzorcami reagowania na trudne sytuacje. Przetrwałe w filogenezie mięśnie obniżające ogon: pętla łonowo-odbytnicza, pętla łonowo-guziczna, m. guziczny nadal reagują na emocje pierwotne człowieka, w drodze odruchu bezwarunkowego, skurczem i nadmiernym napięciem spoczynkowym. Bywa ono wzmacniane i utrwalane w odruchu warunkowym jako nabyte wzorce rodzicielskie, wyrażając się indywidualnym sposobem reagowania na stres.


Zapisz się na kurs

Kto może być uczestnikiem?

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, położnych, lekarzy: proktologów, ginekologów, urologów. Zapraszamy również lekarzy innych specjalności.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Kurs jest jednomodułowy, trwa 3 dni i obejmuje 27 godzin edukacyjnych.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu wynosi 2400 zł brutto

Przyjazne finansowanie

Nowym Kursantom, którzy nie będą mogli wnieść pełnej kwoty opłaty przygotowaliśmy korzystne rozłożenie płatności na transze. Szczegółowych informacji udziela biuro.

Zadzwoń i dowiedz się, co możemy Ci zaproponować: 61 814 79 00

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują dodatkowo jednorazowy rabat w wysokości 200 zł.

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej.

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Ilość uczestników

Grupa liczy od 12 do 26 uczestników.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

  • klimatyzacja
  • wi-fi
  • parking, hotel i restauracja w pobliżu.

Zobacz nasze sale.


Zapisz się na kurs

Co zyskasz wybierając ten kurs?

zapoznasz się z etiopatogenezą dolegliwości w rejonie dna miednicy

poznasz techniki badawcze i zabiegowe stosowane w dysfunkcjach struktur dna miednicy

zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu stosowania technik badawczych i zabiegowych odnoszących się do konkretnych struktur omawianego rejonu

poznasz charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie struktur dna miednicy

poznasz możliwe typy zaburzeń sprawności mięśni dna miednicy (nadmierne napięcie, obniżone napięcie, koordynacja paradoksalna)

poznasz zasady i techniki reedukacji mięśni dna miednicy

poznasz techniki wspomagające reedukację mięśni dna miednicy w różnych typach zaburzeń sprawności

dowiesz się jak nauczyć pacjenta samodzielnego stosowania autoterapii w dysfunkcjach dna miednicy w różnych typach zaburzeń

poznasz związki przyczynowo skutkowe z innymi strukturami narządu ruchu

nauczysz się wykorzystywać te związki w terapii dna miednicy

zdobędziesz umiejętność rozpoznawania reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres strukturami dna miednicy

wszystkie omawiane wyżej zagadnienia odnosić się będą zarówno do zaburzeń omawianego systemu u kobiety jak i u mężczyzny

Prowadzący

dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – nr ewidencyjny 2.30/00118/2020. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Numer usługi BUR dla naboru: 18 – 20.11.2022 – 2022/05/31/115497/1429352

Numer usługi BUR dla naboru: 13-15.06.2023 – 2022/09/06/115497/1519752

Numer usługi BUR dla naboru: 4-6.11.2023 – 2022/09/06/115497/1519753

Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania tutaj

Kurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej oraz Katedry Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują 20 punktów edukacyjnych.


Zapisz się na kurs

Przeczytaj koniecznie

Prawa autorskie

Regulamin kursów

Program kursu

Kliknij tutaj aby pobrać program kursu w PDF.

Najbliższe terminy

18.11.2022 - 20.11.2022 - - oferta promocyjna - rabat 300 zł - Zapisz się na ten termin
13.06.2023 - 15.06.2023 - Zapisz się na ten termin
04.11.2023 - 06.11.2023 - Zapisz się na ten termin

Zobacz kalendarz kursów

Zapisz mnie
Zostaw numer - oddzwonimy