Warsztaty doskonalące

Warsztaty doskonalące techniki biomechaniczne

Zapraszamy na warsztaty doskonalące, które pozwolą na utrwalenie, ugruntowanie wiedzy i praktyki w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Terapia tkanek miękkich wg koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego – moduł szkoleniowo-warsztatowy

Zapraszamy absolwentów kursu Terapii Tkanek Miękkich oraz kursu podstawowego Terapii Manualnej Rakowskiego

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł I

Moduł I. W programie m.in. wykonanie Igłoterapii segmentu ruchowego kręgosłupa, okostnej wyrostka dziobiastego żuchwy wraz z przyczepem mięśnia skroniowego, tkanek okołostawowych stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego i innych.

Dowiedz się więcej

Warsztaty wprowadzająco-doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł II

Moduł II. W programie m.in. wykonanie Igłoterapii przyczepów wybranych mm podpotylicznych, wyrostka sierpowatego, przyczepu głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia na guzku podpanewkowym łopatki i innych.

Dowiedz się więcej

Warsztaty przedegzaminacyjne

Zapraszamy absolwentów Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego, przystępujących do egzaminu, na warsztaty przedegzaminacyjne!

Dowiedz się więcej
Zostaw numer - oddzwonimy