ŹRÓDŁA PONIŻSZYCH DOLEGLIWOŚCI MOŻNA UZNAĆ ZA CZYNNOŚCIOWE I JAKO TAKIE SKUTECZNIE LECZYĆ CZYNNOŚCIOWO, JEŚLI W MEDYCZNYCH BADANIACH OBIEKTYWNYCH NIE WYKRYTO ICH PRZYCZYN ORGANICZNYCH

© Centrum Terapii Manualnej 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone!