Kurs: Terapia Manualna Rakowskiego - podstawowy - NOWA WZBOGACONA FORMUŁA

4 moduły/214 godzin edukacyjnych/2250 zł/modułZapisz mnie!

Pobierz prezentację przedstawiającą kurs - kliknij tutaj!

Kto może być uczestnikiem?

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na tych kierunkach, a także licencjaci fizjoterapii.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Całość obejmuje cztery części, każda trwa pięć dni (od poniedziałku do piątku) - razem 214 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy, więc kurs ukończysz w przeciągu 8 miesięcy. Daty kolejnych spotkań ustalimy wspólnie podczas kursu pierwszego.

Ile kosztuje kurs?

Łączna cena kursu podstawowego, obejmująca 4 moduły wynosi 9000 zł.
Opłatę w wysokości 2250 zł można wnosić za każdy moduł oddzielnie.

 

 

 

 

przy rejestracji i wniesieniu opłaty za cały kurs z góry ( 4 moduły) do 31.12.2020 -
aż 15% rabat od ceny regularnej! Taniej o 1350 zł!

lub

przy rejestracji i wniesieniu opłaty za I moduł do 31.12.2020 -
aż 50% rabatu za IV moduł! Taniej o 1125 zł!

Przyjazne finansowanie

Nowym Kursantom, którzy nie będą mogli wnieść pełnej kwoty opłaty przygotowaliśmy korzystne rozłożenie płatności na transze. Szczegółowych informacji udziela biuro.

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł.

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - nr ewidencyjny 2.30/00078/2020. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Gdzie odbywają się zajęcia ?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Co zyskasz wybierając ten kurs ?

Każdy kurs, na którym przekazywana jest rzetelna wiedza, w zgodzie z zasadami dydaktyki oraz z oddaniem i z sercem daje korzyści. Ale każdy tak prowadzony kurs posiada swoiste dla siebie cechy. Posiada je również kurs terapii manualnej holistycznej. Oto jego szczególne cechy:

 • Uczy jak zajmować się człowiekiem a nie tylko jednostką chorobową.

 • Uczy zajmowania się człowiekiem poprzez: nawiązywanie z nim więzi, pracę z narządem ruchu oraz edukację pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia.

 • Posługujący się systemem TMH terapeuci uzyskują bardzo wysoką sprawność i skuteczność w terapii najczęściej występujących dolegliwości

 • Jako jedyny w kraju i chyba na świecie, odkrył, opisuje i skutecznie wykorzystuje do terapii fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania

 • Dzięki niezależności w myśleniu, naukowym podstawom, bardzo uważnym obserwacjom natury zjawisk związanych z chorobami czynnościowymi - system pozostaje w nieustannym rozwoju. Wypracowuje swoje własne procedury badawcze i lecznicze takich dolegliwości, które w międzynarodowej klasyfikacji chorób uznaje się za nieleczalne (nie mylić z nieuleczalnymi) z powodu przyczyn nieznanych, a także całą gamę objawów związanych z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania

 • Jak mówią statystyki: 80% chorób posiada patogenezę czynnościową, w tym głównie psychogenną, a tylko 20% organiczną. Zatem współczesna medycyna jest przygotowana do leczenia tych 20%, w tym do ratowania życia. Tu jest znakomita i niezastąpiona. Kurs TMH przygotowuje swoich absolwentów do terapii tych 80% chorych, którzy bardzo często nie mogą znaleźć skutecznej pomocy.

Prowadzący:

 • dr n. wf. Andrzej Rakowski

 • dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

 • dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

 • mgr Grzegorz Boczkowski

Asystenci:

 • mgr Magdalena Tomczak

 • mgr Justyna Sieracka

 • mgr Danuta Sokołowska

 • mgr Bartłomiej Kaczmarek

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Przeczytaj koniecznie

Zasady uczestnictwa w kursach.

Regulamin kursów.

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do realizacji kształcenia specjalistycznego TMR w pełnym lub wybranym zakresie. Jednak  prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMR będą miały tylko osoby, które ukończą wszystkie moduły kursu podstawowego oraz oba moduły kursów specjalistycznych.

Ukończony Kurs podstawowy nie uprawnia do składania egzaminu przed Komisją!

Kurs TMR akredytowany jest przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Program kursu

Prorgam kursu podstawowego TMR dostępny jest do pobrania tutaj.

Terminy

Najbliższe terminy:

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00