Kurs: Terapia Manualna Holistyczna - podstawowy - NOWA WZBOGACONA FORMUŁA

4 moduły/214 godzin edukacyjnych/2100 zł/modułZapisz mnie!

Pobierz prezentację przedstawiającą kurs - kliknij tutaj!

Kto może być uczestnikiem?

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na tych kierunkach, a także licencjaci fizjoterapii.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Całość obejmuje cztery części, każda trwa pięć dni (od poniedziałku do piątku) - razem 214 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy, więc kurs ukończysz w przeciągu 8 miesięcy. Daty kolejnych spotkań ustalimy wspólnie podczas kursu pierwszego.

Ile kosztuje kurs?

Koszt każdej części kursu podstawowego wynosi brutto 2100 zł (cena zawiera 23% VAT).

Centrum Terapii Manualnej posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - nr ewidencyjny 2.30/00351/2010. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Gdzie odbywają się zajęcia ?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Co zyskasz wybierając ten kurs ?

Każdy kurs, na którym przekazywana jest rzetelna wiedza, w zgodzie z zasadami dydaktyki oraz z oddaniem i z sercem daje korzyści. Ale każdy tak prowadzony kurs posiada swoiste dla siebie cechy. Posiada je również kurs terapii manualnej holistycznej. Oto jego szczególne cechy:

 • Uczy jak zajmować się człowiekiem a nie tylko jednostką chorobową.

 • Uczy zajmowania się człowiekiem poprzez: nawiązywanie z nim więzi, pracę z narządem ruchu oraz edukację pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia.

 • Posługujący się systemem TMH terapeuci uzyskują bardzo wysoką sprawność i skuteczność w terapii najczęściej występujących dolegliwości

 • Jako jedyny w kraju i chyba na świecie, odkrył, opisuje i skutecznie wykorzystuje do terapii fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania

 • Dzięki niezależności w myśleniu, naukowym podstawom, bardzo uważnym obserwacjom natury zjawisk związanych z chorobami czynnościowymi - system pozostaje w nieustannym rozwoju. Wypracowuje swoje własne procedury badawcze i lecznicze takich dolegliwości, które w międzynarodowej klasyfikacji chorób uznaje się za nieleczalne (nie mylić z nieuleczalnymi) z powodu przyczyn nieznanych, a także całą gamę objawów związanych z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania

 • Jak mówią statystyki: 80% chorób posiada patogenezę czynnościową, w tym głównie psychogenną, a tylko 20% organiczną. Zatem współczesna medycyna jest przygotowana do leczenia tych 20%, w tym do ratowania życia. Tu jest znakomita i niezastąpiona. Kurs TMH przygotowuje swoich absolwentów do terapii tych 80% chorych, którzy bardzo często nie mogą znaleźć skutecznej pomocy.

Prowadzący:

 • dr n. wf. Andrzej Rakowski

 • dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

Asystenci:

 • mgr Bogumiła Dampc

 • mgr Grzegorz Boczkowski

 • mgr Magdalena Tomczak

 • mgr Justyna Sieracka

 • mgr Danuta Sokołowska

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które prosimy wpłacić 300 zł, jako potwierdzenie zgłoszenia. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie. O kwotę tę pomniejszona zostanie opłata za pierwszy moduł. Osoby, które zgłoszą swój udział otrzymają w ciągu tygodnia, pocztą, potwierdzenie rezerwacji miejsca.

Szczegółową informację organizacyjną kursu pierwszego prześlemy 4-5 tygodni przed datą jego rozpoczęcia.

UWAGA!
Zmiana cen i formuły kursu podstawowego nie dotyczy kursów w toku

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMH otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do realizacji kształcenia specjalistycznego TMH w pełnym lub wybranym zakresie. Jednak  prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMH będą miały tylko osoby, które ukończą wszystkie moduły kursu podstawowego oraz oba moduły kursów specjalistycznych.

Ukończony Kurs podstawowy nie uprawnia do składania egzaminu przed Komisją!

Kurs TMH akredytowany jest przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Program kursu

Prorgam kursu podstawowego TMH dostępny jest do pobrania tutaj.

Terminy

Najbliższe terminy:

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00