Rejestracja internetowa

1. Wybór szkolenia i terminu

Szkolenie

Termin

2. Uzupełnienie danych kursanta

Imię

Nazwisko

Ulica, nr domu/lokalu

Tytuł zawodowy

Stopień lub tytuł naukowy

Adres e-mail

Telefon

Kod pocztowy, miejscowość

Specjalność

3. Uzupełnienie informacji o fakturze


4. Skąd dowiedziałaś/ eś się o naszych kursach?


Uwagi, dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN–RAKOWSKA sp. j. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na szkolenie (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem/łam poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach.

Klauzula informacyjna dla uczestników kursu

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00