Rejestracja internetowa

1. Wybór szkolenia i terminu

Szkolenie

Termin

2. Uzupełnienie danych kursanta

Imię

Nazwisko

Ulica, nr domu/lokalu

Tytuł zawodowy

Stopień lub tytuł naukowy

Adres e-mail

Telefon

Kod pocztowy, miejscowość

Specjalność

3. Uzupełnienie informacji o fakturze


4. Skąd dowiedziałaś/ eś się o naszych kursach?


Uwagi, dodatkowe informacje

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00