Turnus leczniczy pięciodniowy

Pięciodniowe turnusy lecznicze organizujemy w ustalonych wcześniej terminach, od poniedziałku do piątku. Gorąco zachęcamy cierpiących z powodu dysfunkcji kręgosłupa i innych części narządu ruchu, a także dolegliwości migrenowych, do udziału w tej formie leczenia. Posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Pierwszy  turnus leczniczy przeprowadziliśmy w 1988 r. W sumie uczestniczyło w nich ponad 2000 osób. Pierwotnie były to turnusy dwutygodniowe. W ostatnich latach jednak warunki, w tym także ekonomiczne, wymusiły by skrócić go do pięciu dni. Dwutygodniowy program realizujemy w ciągu tak krótkiego czasu w sposób bardzo intensywny. Z tego powodu terapia stała się wszechstronnym, skutecznym i dynamicznym procesem.

Podczas pobytu  opiekę nad Pacjentami sprawuje cały zespół CTM. Są to  wykwalifikowani i kompetentni terapeuci,  znakomicie przygotowani do samodzielnej pracy leczniczej. Wszyscy uczestnicy mogą z pełnym zaufaniem oddać się w ich ręce, co w przypadku terapii manualnej jest nie tylko przenośnią!

Każdy pacjent ma swoich terapeutów, z którymi wspólnie realizuje daną część indywidualnego procesu leczniczego. Terapeutów dobiera się tak, by między nimi a Pacjentem powstała dobra więź. Z tego powodu oraz z przyczyn merytorycznych a także na prośbę pacjenta, możliwa jest zmiana.

Codziennie odbywają się konsylia, których celem jest bieżące omawianie indywidualnego przebiegu terapii i zaplanowanie dalszego postępowania na kolejne sesje terapeutyczne. Dzięki temu cały zespół posiada zawsze aktualne informacje o wszystkich uczestnikach turnusu. Leczenie planowane jest indywidualnie dla każdego, tak by było optymalnie dostosowane do stanu i potrzeb pacjenta.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków, który praktycznie realizuje pracę związaną ze stresem i równolegle prowadzi terapię wynikających stąd dolegliwości fizycznych. Jest to więc oferta dla większości chorych ponieważ stres stał się nieodłącznym elementem  naszej codzienności.

Jak wygląda dzień na turnusie?

Podstawowy program dzienny turnusu obejmuje ok. 6 godzin zajęć:

terapia manualna- ok. 50 minut
autoterapia indywidualna – ok. 45 minut
autoterapia grupowa – 2 godz.
terapia edukacyjna – 2 godz.

ponadto indywidualne „zadania domowe”

Codziennie Pacjenci otrzymują plan indywidualnych wizyt terapeutycznych.  Natomiast zajęcia grupowe realizowane są według stałego harmonogramu:

terapia edukacyjna:

poniedziałek: 11:20 -14:00
wtorek-czwartek: 8:00 -10:00
piątek: 8:00 -11:00

autoterapia grupowa:

poniedziałek- czwartek: 16:00-18:00

Spotkanie z dietetykiem:

poniedziałek: 18:00-19:00

Dodatkowo, po uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym Istnieje możliwość skorzystania z innych rodzajów terapii, np. masażu, drenażu limfatycznego, masażu Kobido, sesji akupunktury, refleksoterapii, Terapii Wisceralnej czy Terapii CranioSacralnej. We wtorki i czwartki zapraszamy na 1,5 godzinne zajęcia Sztuka Sprawności z elementami hatha-jogi, metody pilates i Terapii Manualnej Rakowskiego. Są to świadczenia płatne dodatkowo.

W czasie wolnym można odpocząć, poćwiczyć na sali, wybrać się na spacer lub marsz z kijkami. Do dyspozycji jest również podręczna biblioteczka.

Dzięki pobytowi na turnusie otrzymujesz:

skuteczną pomoc w przypadku ograniczonych możliwości czasowych
alternatywne leczenie zachowawcze, dające szanse powodzenia, w przypadku zagrożenia operacją
wiedzę na temat mechanizmów powstawania dolegliwości w narządzie ruchu
informacje na temat wpływu stresu na ciało
wiedzę na temat znaczenia wzorców reagowania emocjonalnego dla zdrowia
techniki pracy ze stresem przewlekłym i bieżącym
alternatywę leczenia farmakologicznego
techniki domowe radzenia sobie z bólem
inne.

Każdy Pacjent kończący turnus leczniczy w Centrum Terapii Manualnej otrzymuje:

voucher na 1 bezpłatną wizytę kontrolną do zrealizowania w ciągu 6 m-cy
książkę dr Andrzeja Rakowskiego “Kręgosłup w stresie” w prezencie
skrypt zawierający zagadnienia z zajęć grupowych: Terapia Edukacyjna i Autoterapia
zestaw ćwiczeń i instruktaż do dalszej pracy indywidualnej w domu.

Zapisy na turnus

Prosimy zainteresowanych o telefoniczne zgłaszanie swojego udziału. Końcowa rezerwacja miejsc dokonywana będzie w kolejności napływających zgłoszeń. Ilość miejsc na turnus jest ograniczona. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesyłane pocztą lub e-mailem.

Rezygnacje i zmiany terminów

Rezygnację wraz ze zwrotem wniesionej opłaty za turnus można zgłaszać najpóźniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie przedpłaty nie będą zwracane.

W uzasadnionych sytuacjach można dokonać zmiany terminu wybranego turnusu wraz z przeksięgowaniem wniesionej opłaty, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia pierwotnie zarezerwowanego turnusu. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości zwrotu ani przeksięgowania wpłaty.

Odpłatność

Koszt turnusu w ramach programu podstawowego jest stały i wynosi 3550zł. Cena nie uwzględnia zakwaterowania i wyżywienia.

Całkowitą płatność za turnus należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia terminu na konto bankowe : PKO BP  90 1020 4027 0000 1102 0445 3098 lub na miejscu gotówką lub kartą.

Istnieje także możliwość opłacenia turnusu realizując zakup w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo przy tej opcji zakupu dostępne są inne formy płatności, w tym zakup ratalny. 

Zajęcia realizowane poza programem podstawowym ( masaż, drenaż, refleksologia, masaż Kobido,  terapia CranioSacralna, zajęcia z jogi, indywidualna Terapia Edukacyjna, manipulacje Wisceralne, EFT i inne ) są płatne dodatkowo. Szczegóły dostępne są w zakładce cennik. Nie realizujemy refundacji z NFZ. Kwota odpłatności za zajęcia dodatkowe obliczana jest po  ich podsumowaniu ostatniego dnia trwania turnusu. Ww. należność prosimy regulować na miejscu, gotówką lub kartą.

Zakwaterowanie

Po przyjęciu zgłoszenia na turnus pracownik rejestracji kontaktuje się w celu ustalenia rezerwacji hotelu. Miejsce w pokoju dwu lub trzyosobowym rezerwujemy pod warunkiem, że na danym turnusie znajdą się osoby chętne do wspólnego zakwaterowania.  Koszty zakwaterowania i wyżywienia są kalkulowane indywidualnie. Odpłatność za te usługi należy regulować bezpośrednio w hotelu. Restauracja hotelowa nie realizuje specjalnych diet.

Osoby mieszkające w bliskiej okolicy mogą zdecydować się na dojeżdżanie na zajęcia. Większość pacjentów korzysta jednak  z zakwaterowania i wyżywienia w przyległym do Centrum Hotelu Przylesie.

Tym z Państwa, którzy mieszkają daleko od naszego ośrodka proponujemy przyjazd już w niedzielę.

Rozpoczęcie i zakończenie turnusu

Zajęcia na turnusie zaczynają się w poniedziałek. Pracownik rejestracji skontaktuje się w celu ustalenia dokładnej, indywidualnej godziny rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia turnusu.

Turnus kończy się w piątek około godziny 16:00. Jak każdy dzień pobytu, również piątek jest bardzo istotnym dla terapii. Dlatego prosimy o takie planowanie podróży powrotnej do domu, które umożliwi zrealizowanie pełnego programu zajęć. W miarę możliwości organizacyjnych i na życzenie Pacjenta jest możliwe wcześniejsze zakończenie zajęć, jednak nie jest to gwarantowane.

UWAGA!

W przypadku braku wolnych miejsc uruchamiana jest lista rezerwowa. Jest to kolejka oczekujących pacjentów, których informujemy sukcesywnie o zwalniających się miejscach na dany turnus. Zawsze proponujemy chętnym wpisanie się na inny dostępny termin.

Terminy

22-26.07.2024 (lista rezerwowa – brak wolnych miejsc)

26-30.08.2024 (1 ostatnie wolne miejsce)

9-13.09.2024

4-8.11.2024

Zostaw numer - oddzwonimy