Magdalena Tomczak

Magdalena Tomczak

dr n. o zdr. Magdalena Tomczak

Terapeuta

Pochodzę z Poznania, gdzie ukończyłam w 2007 roku Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku Fizjoterapia oraz w 2008 roku studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. W 2017 roku ukończyłam Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W roku 2021 uzyskałam tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z zamiłowania jestem sportowcem i choć już nie trenuję zawodowo pływania, jest ono ważną częścią mojego życia. Zgodnie z moją pasją pracowałam w latach 2005-2009   jako  Instruktor pływania – rehabilitant w Studium Pływania zdrowotnego „Hera”. Następnie poznałam i zakochałam się w Terapii Manualnej Holistycznej, której tajniki dalej poznaję, wykorzystuję i przekazuję innym, pracując od 2009 roku jako Terapeuta manualny, Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego w Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

W pracy jako terapeutę szczególnie interesuje mnie tematyka wad postawy u dzieci (skoliozy), fizjoterapia stomatologiczna, praca ze sportowcami oraz stabilizacja głęboka tułowia rozumiana w bardzo szerokim kontekście.

Uwielbiam język francuski oraz kulturę Francji, na co dzień jestem domatorem najczęściej można mnie znaleźć w przydomowym ogrodzie.

Ukończone Kursy

2004 – 2005 Instruktor dyscypliny sportu- pływanie

2003 Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

2004 Kurs masażu klasycznego.      

2005 Kurs masażu głębokiego

2006 Kurs ratownictwa medycznego

2008 Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (zakończenie 2009)

2010 Kurs stabilizacji narządu ruchu i jej wpływ na funkcje organizmu

2010 Kurs PFI Pilates

2011 Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania (w nurcie Gestalt)

2012 Kurs mikrokinezyterapii

2012 Kurs Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

2014 Seminarium z tomografii komputerowej

2015 Kurs AnatomyTrains

2016 Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym

2017 FITS Master

2019 Kurs podstawowy: Kinesiology taping

2019 Szkolenie: Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

2021 Kurs: Badanie Podosmart (DigitSole PRO) oraz dobór wkładek

2022 Suche igłowanie – medyczna akupunktura moduł I

2023 Stopa dziecka – diagnostyka i terapia

2023 Staw skroniowo-żuchwowy – diagnostyka i terapia

Dorobek naukowy

 1. Słobodzian J., Rakowska D., Tomczak M : Przyczyny pozastawowe dysfunkcji oraz dolegliwości stawu ramiennego. Referat wygłosiła Janina Słobodzian 19.03.2010 na II Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 2. Tomczak M. Boczkowski G. Charakterystyka objawowa czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.
 3. Rakowski A. Słobodzian J. Dampc B. Rakowska D. Tomczak M. Walczak K. Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe. Warsztaty przeprowadzone 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.
 4. Sieracka J, Tomczak M. Dysfunkcje systemu żuchwowo- gnykowo- czaszkowego:Patogeneza, objawy, badanie manualne, interakcje z narządem ruchu, terapia. Warsztaty przeprowadziła Magdalena Tomczak 11-12.03.2011r na III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 5. Dampc B. Tomczak M. Studium przypadku jako ilustracja patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 24-27.03.2011 podczas XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu.
 6. Tomczak M. Dampc B. Częstotliwość występowania dysfunkcji w rejonie stóp u dzieci w wieku 7 lat na podstawie badań własnych. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 20-22.05.2011 r. w Międzyzdrojach podczas Konferencji Naukowej na temat: “Dysfunkcje stopy i stawu skokowego i ich wpływ na narząd ruchu”, której organizatorami byli SPONDYLUS i PTLMM.
 7. Słobodzian-Rakowska J. , Magdalena TomczakZaburzenia czynności kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłosiła Janina Słobodzian-Rakowska i Magdalena Tomczak 8-9.03.2012 r. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 8. Słobodzian-Rakowska J. , Magdalena TomczakZaburzenia czynności kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 15-16.11.2012 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.
 9. Słobodzian-Rakowska J. , Magdalena Tomczak Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadziła Magdalena Tomczak w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej  17.11. 2012 w Poznaniu.
 10. Dampc.B., Rakowski A., Tomczak M., Gibes-Porzych M., Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 8-9.03.2013 r. na V Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 11. Słobodzian-Rakowska J. , Magdalena Tomczak. , Czynności statyczne i dynamiczne stóp – badanie, terapia zaburzeń.Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 15-16.11.2013 r. na IX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Uniejowie.
 12. Tomczak M.W zdrowym ciele.. Cykl artykułów opublikowany w kwartalniku Jaskinie nr 73, 75, 77. 2013 – 2014 rok
 13. Dampc B, Tomczak M. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o podłożu psychogennym – studium przypadku. . Referat wygłosiły: Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 14. Tomczak M., Dampc B. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o charakterze odruchowym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Magdalena Tomczak i  Bogumiła Dampc 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 15. Tomczak M., Dampc B. Zaburzenia czynności kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci ze skoliozą. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Wygłosiła 26.09.2014 na Sympozjum z okazji  X-lecia Metody FITS „Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu skolioz”
 16.  Dampc B., Tomczak M. Ćwiczenia mięśni dna miednicy – fakty i mity, czyli jak prawidłowo trenować dno miednicy na różnych etapach życia Kobiety. Warsztaty przeprowadzone 28-29.03.2015 r. podczas V wielkopolskiej konferencji „W służbie Bociana” w Kórniku.
 17. Słobodzian – Rakowska J., Dampc B., Tomczak M. Segment ruchowy kręgosłupa – jego znaczenie w patogenezie oraz leczeniu chorób czynnościowych. Referat wygłosiły: Janina Słobodzian – Rakowska, Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 11.04.2015 r. na spotkaniu naukowym Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.
 18. Dampc B., Tomczak M., Boczkowska A. Migrenowe i migrenopodobne bóle głowy w ujęciu
 19. Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłosiły: Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 1-2.04.2016 r. na VII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.
 20. Słobodzian – Rakowska J., Tomczak M., Garwolińska A. Techniki badawcze i terapeutyczne
 21. systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego  oraz struktur pozostających z nim w interakcjach
 22. w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Warsztaty przeprowadzone 24-25.11.2016 r. podczas III Zjazdu Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTTB w Warszawie.
 23. Tomczak M. Rosińska P., Marcinkowski J.T. Wywiad lekarski szczególną formą rozmowy. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak na Konferencji naukowej “Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”, 30.11- 01.12 w Poznaniu.
 24. Tomczak M.: Badanie stawu biodrowego. Referat wygłoszony 01.12.2018r. podczas Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Opolu.
 25. Techniki terapeutyczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego oraz struktur pozostających z nimi w interakcjach. III Konferencja Crania „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów żuchwowo-gnykowych”, XII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i Medycznej”; 28-29.02.2020, Krynica Zdrój. Warsztaty przeprowadzone przez Słobodzian – Rakowska J., Tomczak M. Rakowski A.
 26. Sposób badania oraz terapii stawów biodrowych stosowane w systemie Terapii Manualnej Rakowskiego. Petarda vol.5, Spała, 25-28 sierpnia 2022. Warsztaty przeprowadzone przez Słobodzian–Rakowska J., Dampc B., Tomczak M., Sokołowska D.
Zostaw numer - oddzwonimy