Andrzej Rakowski

Dr Andrzej Rakowski (07.10.1941 – 24.01.2021) twórca oryginalnego, polskiego systemu Terapii Manualnej Rakowskiego, wcześniej znanego jako Terapia Manualna Holistyczna. Był nauczycielem wielu pokoleń polskich fizjoterapeutów a także lekarzy różnych specjalności, którzy kształcili się w Centrum Terapii Manualnej podczas kursów, konferencji, sesji naukowych. Dzięki tym formom edukacji zdobywali nie tylko głęboką wiedzę o człowieku i jego narządzie ruchu, ale także pasję do indywidualnej pracy z pacjentem. Poprzez swoją postawę, organizację konferencji naukowych, aktywny udział w wielu sesjach naukowych integrował środowisko lekarzy różnych specjalności klinicznych i fizjoterapeutów.  

Był naukowcem z ogromną charyzmą, entuzjazmem i ciekawością skierowaną na człowieka i jego potrzeby. Miał odwagę formułować pytania, tezy, wnioski, które były nowatorskie, wręcz prowokacyjne, wywołujące różne, czasem skrajne reakcje środowiska medycznego od zachwytu po totalną krytykę. Wiele z tych twierdzeń okazało się prawdziwymi i dziś funkcjonują jako uznana wiedza. Twierdzenia takie jak: „ zwyrodnienie nie boli, lecz jest objawem tak samo jak ból”, „skrócenie kończyny dolnej wywołuje skoliozę fizjologiczną”, „jeśli w obiektywnych badaniach nie widać przyczyny choroby to znaczy, że jest to zaburzenie czynności, które należy leczyć czynnościowo” jeszcze dziś dla niektórych są kontrowersyjne. Dzięki wieloletnim obserwacjom reakcji pacjentów  na różne sposoby oddziaływania stworzył niezwykły system terapii manualnej, który jest uniwersalny we wszystkich dolegliwościach pochodzenia czynnościowego. Oznacza to, że terapeuta może wykorzystać ten system do pracy z każdym objawem, nawet takim z którym się jeszcze nie spotkał, który  jeszcze nie został opisany  w literaturze, pod warunkiem, iż została wykluczona przyczyna organiczna. Jako pierwszy w Polsce zaobserwował i opisał fizyczne mechanizmy reagowania narządem ruchu na przeżycia emocjonalne. W systemie Terapii Manualnej Rakowskiego te spostrzeżenia zostały wykorzystane do opracowania sposobów pracy z pacjentem doświadczającym objawów z powodu zaburzeń czynności narządu ruchu i/lub narządów wewnętrznych prowokowanych przez stres.   

Andrzej Rakowski odznaczał się wybitną intuicją terapeutyczną, która w połączeniu z uważnością na pacjenta i wiedzą psychologiczną zaowocowała dziesiątkami tysięcy skutecznych terapii. Opracował unikatowy program Turnusów Terapeutycznych dedykowany pacjentom z dolegliwościami narządu ruchu, zwłaszcza tzw. pacjentom niczyim, którzy nie znajdują pomocy w żadnej dziedzinie medycyny. Kochany przez swoich wdzięcznych pacjentów i pamiętany, dla wielu stał się synonimem nowego życia.   

Andrzej Rakowski był człowiekiem wielu talentów i zainteresowań: grał na harmonijce ustnej, jeździł konno, nurkował, żeglował. Oddany przyjaciel, serdeczny, kochający człowiek. Patriota czczący Polskę, zawsze wzruszony podczas słuchania hymnu narodowego, z dumą wieszający biało-czerwoną flagę podczas narodowych świąt.     

Absolwent AWF w Warszawie (1969). Stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego uzyskał w 1973 roku na podstawie rozprawy doktorskiej na temat:  „Motoryczne  kryteria selekcji kandydatów do sportu strzeleckiego”. Promotor prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski, AWF Poznań. Od początków lat 70 – tych zajmował się terapią manualną. Bardzo dużo doświadczeń w pracy z narządem ruchu przyniosła praca ze sportowcami, szczególnie w strzelectwie sportowym, które poznał zarówno z perspektywy zawodnika, jak i trenera.  W latach 1986 do 1995 z przerwami pracował w Niemczech oraz w roku 2001, krótko w Chicago. Nieustanna praca z pacjentami i nauka stały się podstawą do stałego rozwoju merytorycznego oraz osobistego. W 1985 r. zorganizował Laboratorium Terapii Manualnej na bazie którego zaczął prowadzić dwutygodniowe turnusy terapeutyczne dla pacjentów. Dzięki obserwacjom zebranym podczas turnusów napisał pierwszą książkę, która miała mieć tytuł „Kręgosłup i stres”. Jednak brak zgody cenzury spowodował, iż wydano ją pod tytułem: Informator o pracy Laboratorium Terapii Manualnej”. Dopiero w 1989r. na bazie wcześniejszej książki powstaje pozycja wydana i znana do dziś jako „ Kręgosłup w stresie’. Te wszystkie doświadczenia zaowocowały stworzeniem systemu, szkoły Terapii Manualnej Holistycznej. W roku 1993 Andrzej Rakowski przeprowadził pierwszy kurs w zakresie terapii manualnej. W latach 1994 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Następnie powołał do życia Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej, którego był Prezesem do 2020r. Towarzystwo wydawało własny periodyk naukowy pod tym samym tytułem. Prowadził działalność leczniczą oraz naukowo-dydaktyczną w Centrum Terapii Manualnej mieszczącym się w Sierosławiu pod Poznaniem. Autor cenionych pozycji podręcznikowych, m.in.:  „Kręgosłup w stresie”(1992 wyd. GWP Gdańsk; gruntownie przepracowany i wydany w 2017 przez PWN w Poznaniu). Wspólnie z Janiną Słobodzian: „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” (2001). W 2011 opublikował długo wyczekiwany przez środowisko podręcznik „ Terapia manualna holistyczna”. Tuż przed śmiercią zakończył pisanie ostatniej książki pod tytułem „Igłoterapia”. Autor ponad 150. artykułów naukowych, referatów.  Od 1988 r był członkiem  Deutsche Geselschaft fur Manuelle Medizin.  Za granicą i w Polsce ukończył liczne kursy z zakresu terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii, medycyny czaszkowo-krzyżowej, mikrokinezyterapii, technik tkanek miękkich, stabilizacji.  Do roku 2020 cały czas nieprzerwanie aktywny zawodowo. W ciągu całej swojej pracy przyjął  ok. 90 000 pacjentów, wykształcił blisko 2000 fizjoterapeutów i lekarzy. Jego dziedzictwo z dumą kontynuowane jest dziś w Centrum Terapii Manualnej i Instytucie Rakowskiego w Sierosławiu k.Poznania.

Zostaw numer - oddzwonimy