Terapeuci TMR

Terapia Manualna Rakowskiego zdobyła sobie wielkie uznanie wśród chorych ze względu na swoją skuteczność. Zdobywa także coraz więcej uznania w świecie medycznym ponieważ wzbogaca klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób gnębiących człowieka. Wyrazem tego są m. in. kursy prowadzone w zakresie TMR od 1993 roku, które cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (www.pttmh.org). Jednym z jego celów statutowych jest wspomaganie oraz wspieranie rozwoju naukowego w zakresie TMR.

Cała historia TMR, jej obecne, istotne i wciąż rosnące znaczenie w medycynie oraz w terapii manualnej w ogóle, zainspirowała nas do stworzenia możliwości rozwoju osobistego oraz merytorycznego, absolwentom naszych kursów. W związku z tym powstała Droga Rozwoju w TMR.

Absolwenci kursu TMR

Do chwili obecnej absolwentami Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego jest 1226 osób.

Serdecznie gratulujemy Wam pomyślnego ukończenia Kursu a także dziękujemy za wysiłek włożony w jego realizację. Gorąco życzymy Wam wszystkim sukcesów zawodowych oraz osobistych. Życzymy zapału do dalszego rozwoju dla dobra Waszych pacjentów, dla satysfakcji, dla spełniania się w roli Terapeuty.

W uznaniu dorobku oraz umiejętności publikujemy (za ich zgodą) listę terapeutów z I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego. Złożyli oni egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej.

Pozostali absolwenci, którzy wcześniej również złożyli egzamin na ocenę bardzo dobrą proszeni są o pisemne wyrażenie swojej zgody na opublikowanie ich danych na stronach PTTMH oraz  CTM.

Terapeuci z II° Kompetencji

Kolegium Nauczycieli Terapii Manualnej Rakowskiego przyznało II° Kompetencji niżej wymienionym Terapeutom:

 • mgr Roman Kozłowski
 • mgr Kinga Walczak
 • lek Ilyia Iliev
 • mgr Krzysztof Wójcik
 • mgr Andrzej Stanisławczyk
 • mgr Danuta Sokołowska
 • mgr Anna Garwolińska
 • mgr Filip Olejnik
 • dr Agnieszka Kaczmarek
 • mgr Jolanta Wikaryjczyk
 • mgr Iwona Jasuns-Matyszkiewicz

Terapeuci z  IIIº Kompetencji – Nauczyciele Terapii Manualnej Rakowskiego

 • mgr Justyna Sieracka
 • dr n. o zdr. Magdalena Tomczak

Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Holistycznej

 • dr n. wf  Andrzej Rakowski (do roku 2021)
 • dr n. med. Janina Słobodzian – Rakowska
 • dr n. med. Małgorzata Rakowska – Muskat
 • dr n. o zdr. Bogumiła Dampc
 • mgr Grzegorz Boczkowski

Osobom tym, Walne Zgromadzenie, powierzyło obowiązki Członka Kolegium Nauczycieli.  Do roku 2021 Przewodniczącym Kolegium był Andrzej Rakowski. Obecnie funkcję tą pełni dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska.

Zostaw numer - oddzwonimy