Ochrona prawna w TMR

Zabezpieczenia i  ochrona prawna szkoły, koncepcji TMR oraz logo

Dnia 26.09.2013r. TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA DR. ANDRZEJA RAKOWSKIEGO

otrzymała ze strony URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ochronę prawną oznaczoną numerem: 270701

Dnia 19. 11. 2008 Logo Centrum Terapii Manualnej

otrzymało ze strony URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ochronę prawną oznaczoną numerem:

KPG – 782/08

W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym. Cele swojej działalności dokładnie precyzuje Statut PTTMH (www.pttmh.org). Otacza ono opieką merytoryczną, prawną, organizacyjną swoich Członków a także system którym się posługuje: Terapię Manualną Holistyczną A. Rakowskiego.

W roku 2017 podjęto decyzję o zmianie nazwy na POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ.

Centrum Terapii Manualnej posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – nr ewidencyjny 2.30/00351/2010. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zostaw numer - oddzwonimy