Droga rozwoju w TMR

ZASADY UZYSKIWANIA STOPNI KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

Terapia Manualna Rakowskiego jest pierwszą polską szkołą Terapii Manualnej i rozwija się nieustannie od 40 lat. Wzbogaca i uzupełnia klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej (www.pttmh.org). Jednym z jego celów statutowych jest wspieranie rozwoju naukowego terapeutów manualnych, w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego..

Każdy mgr fizjoterapii, lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu ma możliwość kształcenia się i rozwoju w systemie TMR. Stopnie kompetencji otwierają drzwi do doskonalenia swoich umiejętności praktycznych, merytorycznych i dydaktycznych.

Stopnie kompetencji są też elementem naszej wizji, w której Twoje zaangażowanie da Ci możliwość prowadzenia kursów, warsztatów, superwizji, praktyk i zapewni Ci opiekę mentorską Instytutu Rakowskiego.

Dzięki spełnieniu warunków Stopni Kompetencji uzyskasz dyplom Nauczyciela TMR certyfikowany przez Instytut Rakowskiego, który jako jedyny uprawnia do prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu TMR.

I° KOMPETENCJI

WARUNKI UZYSKANIA I° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ  RAKOWSKIEGO

 1. Posiadanie tytułu mgr fizjoterapii (rehabilitacji) lub lekarza oraz czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty (potwierdzenie ze stosownej instytucji).
 2. Ukończone wszystkie moduły podstawowe i specjalistyczne Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego.
 3. Pozytywnie złożony praktyczny i teoretyczny egzamin z całości programu kursu Terapii Manualnej Rakowskiego przed Komisją Egzaminacyjną PTTMH.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY I° KOMPETENCJI w TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

 1. Prawo posługiwania się tytułem: Terapeuta I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego.
 2. Prawo samodzielnego praktykowania Terapii Manualnej Rakowskiego.
 3. Prawo uczestniczenia w asyście na Kursie Podstawowym TMR  na zasadach opisanych w regulaminie. (do pobrania Regulamin uzyskania statusu Asystenta – prawa i obowiązki)
 4. Po przystąpieniu do PTTMH możliwość widnienia w wyszukiwarce terapeutów na stronie internetowej PTTMH.
 5. Terapeuta I° Kompetencji przyjmuje na siebie obowiązek bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Manualnego.(do pobrania Kodeks-Etyki-PTTMH-2017)

II° KOMPETENCJI  

WARUNKI UZYSKANIA II° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

 1. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej.
 2. Uzyskany I° Kompetencji w TMR.
 3. Minimum trzy lata samodzielnego praktykowania Terapii Manualnej Rakowskiego, od momentu uzyskania I° Kompetencji. W przypadku osób, które złożyły egzamin przed uprawnionym organem wcześniej (przed wprowadzeniem stopni kompetencji), praktyka liczy się od daty złożenia egzaminu.
 4. Osoby, które ukończyły kurs przed rokiem 2013 są zobowiązane do uzupełnienia warsztatu w zakresie Terapii Edukacyjnej (Terapia Edukacyjna w Weekend)
 5. Ukończony Kurs Rozwijający z TMR.
 6. Udział w 3 superwizjach u terapeuty z II° Kompetencji lub wyższym.
 7. Odbycie praktyk:
  –  40 godzin w gabinecie u terapeuty z II° Kompetencji lub Nauczyciela
  –  odbycie praktyk przynajmniej na jednym  turnusie leczniczym w CTM.
 8. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie II° Kompetencji, dyplom Terapeuty I° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej jednego Nauczyciela dyplomowanego lub Nauczyciela TMR.
 9. Terapeuta II° Kompetencji przyjmuje na siebie obowiązek bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Manualnego.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY II° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

 1. Prawo do posługiwania się tytułem: Terapeuta II° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego.
 2. Prawo do prowadzenia indywidualnych praktyk klinicznych dla terapeutów z I° Kompetencji.
 3. Prawo do asystowania podczas Kursów Specjalistycznych TMR, na zasadach opisanych w regulaminie.
 4. Prawo do asystowania podczas Warsztatów Doskonalących, na zasadach opisanych w regulaminie.
 5. Prawo do ubiegania się o stanowisko Starszego Asystenta Kursu TMR na zasadach opisanych w regulaminie. (Do pobrania Regulamin warunków uzyskania statusu Starszego Asystenta – prawa i obowiązki)
 6. Prawo organizowania warsztatów doskonalących/grup studenckich TMR w dowolnym miejscu w Polsce i Europie na zasadach opisanych w regulaminie.
 7. Prawo przeprowadzania superwizji, pod warunkiem uzyskiwania regularnych akredytacji przez Nauczyciela Dyplomowanego na zasadach opisanych w regulaminie.
 8. Osoba, która osiągnęła w danym roku II° Kompetencji jest przedstawiana  Członkom PTTMH  na jego Walnym Zgromadzeniu.

III° KOMPETENCJI

WARUNKI UZYSKANIA III° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO – NAUCZYCIEL TMR

 1. Uzyskany II° Kompetencji w TMR.
 2. Uczestnictwo w Kursach TMR na stanowisku Starszego Asystenta, na zasadach opisanych w regulaminie. (Do pobrania Regulamin warunków uzyskania statusu Starszego Asystenta – prawa i obowiązki)
 3. Rozwój merytoryczny w TMR kandydata na III° Kompetencji jest nadzorowany przez Nauczyciela TMR lub Nauczyciela Dyplomowanego TMR.
 4. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie III° Kompetencji, dyplom Terapeuty II° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej jednego Nauczyciela dyplomowanego lub Nauczyciela TMR.
 5. Decyzję o przyznaniu III° Kompetencji: Nauczyciela Terapii Manualnej Holistycznej, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMR.
 6. Terapeuta III° Kompetencji przyjmuje na siebie obowiązek bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Manualnego.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

 1. Prawo do posługiwania się tytułem Terapeuta III° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej lub wymiennie Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego.
 2. Prawo do asystowania na Kursach Specjalistycznych TMR jako Starszy Asystent na zasadach opisanych w regulaminie. (Do pobrania Regulamin warunków uzyskania statusu Starszego Asystenta – prawa i obowiązki)
 3. Prawo do samodzielnego prowadzenia poszczególnych modułów kursu podstawowego TMR wg programu kursu TMR, w wybranym miejscu w Polsce lub Europie. Na zasadach opisanych w regulaminie.
 4. Nauczyciel TMR podpisuje umowę o współpracy dydaktycznej z Instytutem Rakowskiego.
 5. Prawo do prowadzenia praktyk dla terapeutów TMR z I° i II° Kompetencji.
 6. Prawo uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnych PTTMH.
 7. Prawo przeprowadzania superwizji, pod warunkiem uzyskiwania regularnych akredytacji przez Nauczyciela Dyplomowanego. Na zasadach opisanych w regulaminie.
 8. Obowiązek uczestniczenia w regularnych, rozwijających i integrujących program szkoleniach dla Nauczycieli TMR.
 9. Osoba, która osiągnęła w danym roku III° Kompetencji jest przedstawiana Członkom PTTMH  na jego Walnym Zgromadzeniu.

IV° KOMPETENCJI

WARUNKI UZYSKANIA IV° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO – NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY TMR

 1. Uzyskanie III° Kompetencji w TMR.
 2. Prowadzenie elementów Kursów Specjalistycznych i Rozwijających pod nadzorem Nauczyciela Dyplomowanego, na zasadach opisanych w regulaminie.
 3. Przeprowadzenie zajęć praktycznych wskazanych przez Nauczyciela Dyplomowanego  na każdym module Kursu Specjalistycznego TMR i Kursu Rozwijającego, na zasadach opisanych w regulaminie.
 4. Rozwój merytoryczny w TMR kandydata na IV° Kompetencji jest nadzorowany przez Nauczyciela Dyplomowanego TMR.
 5. Prowadzenie badań naukowych w obszarze TMR, oraz ich przedstawianie w formie wystąpień (referatów) podczas konferencji naukowych. Z potwierdzeniem czynnego uczestnictwa w konferencji.
 6. Prowadzenie badań naukowych w obszarze TMR, oraz ich publikacje w recenzowanych czasopismach medycznych.
 7. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie IV° Kompetencji, dyplom Terapeuty III° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej dwóch Nauczycieli Dyplomowanych TMR.
 8. Decyzję o przyznaniu IV° Kompetencji –  Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Rakowskiego, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMR.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

 1. Prawo do posługiwania się tytułem Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Rakowskiego.
 2. Po uzyskaniu IV° Kompetencji Nauczyciel Dyplomowany wchodzi w skład Kolegium Nauczycieli TMR.
 3. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo prowadzenia kursów Terapii Manualnej Rakowskiego według obowiązującego programu w Polsce i Europie na zasadach opisanych w regulaminie.
 4. Za prowadzenie Kursów TMR odpowiada w całości Nauczyciel Dyplomowany, przy czym może prowadzić je siłami wyznaczonych przez siebie Nauczycieli oraz Terapeutów z II° Kompetencji posiadających prawa starszego asystenta, na zasadach opisanych w regulaminie.
 5. Obowiązek uczestniczenia w regularnych, rozwijających i integrujących program szkoleniach dla Nauczycieli TMR.
 6. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo organizowania oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju praktyk dla Terapeutów ubiegających się o wyższy stopień kompetencji w TMR.
 7. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo uczestniczenia w Komisjach Egzaminacyjnych zlecanych przez PTTMH.
 8. Prawo przeprowadzania superwizji.
 9. Nauczyciel Dyplomowany podpisuje umowę o współpracy dydaktycznej z Instytutem Rakowskiego.
 10. Osoba, która osiągnęła w danym roku IV° Kompetencji jest przedstawiana Członkom PTTMH  na jego Walnym Zgromadzeniu.

Zostaw numer - oddzwonimy