Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.ctmrakowski.pl, prowadzony jest przez Centrum Terapii Manualnej Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska Sp. j., z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7772974119, REGON 300550783, zarejestrowane pod numerem KRS 0000716535 

Ze sklepem można się kontaktować poprzez: pocztę elektroniczną - adres e-mail: biuro@ctmrakowski.pl, telefon:
61 814 79 00, listownie - pod adresem: CTM- S.C. Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zamówienia na produkty oferowane przez w Sklepie mozna składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem https://www.ctmrakowski.pl

Słownik

CTM Sp.j.. -  Centrum Terapii Manualnej Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska Sp. j. z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7772974119, REGON 300550783.

Sklep - prowadzony przez  Centrum Terapii Manualnej Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska Sp. j.  z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, sklep internetowy działający pod adresem: https://www.ctmrakowski.pl   sprzedający towary za pośrednictwem internetu.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

Czas realizacji zamówienia - czas, od momentu potwierdzenia przez Sklep, przyjęcia do realizacji  złożonego zamówienia - do realizacji dostawy.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.ctmrakowski.pl.
 2. Klient jest uprawniony  do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. CTM-Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu,  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z infrastrukturą techniczną Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu ctmrakowski.pl nie wymaga rejestracji.
 5. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie ctmrakowski.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.ctmrakowski.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • wyboru zamawianych towarów i umieszczenia ich w „Koszyku”,
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • wyboru sposobu płatności ( płatność z góry: PAYU, przelew tradycyjny, karta kredytowa, płatność  przy odbiorze)
  • w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 5. W przypadku niedostępności produktów, objętych zamówieniem, w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta  i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku braku adresu e-mail, klient zostanie poinformowany telefonicznie o niedostępności produktów.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient   może wybrać:
  • częściową realizację - skutkuje zrealizowaniem zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowanie całości zamówienia - zwalnia Sklep  z obowiązku realizacji zamówienia; jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII. 
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli jest to spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub nieprawidłowo podany adres e-mail).
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Wprowadzanie zmian w zamówieniu jest możliwe tylko poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sklepem.
 2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

III. Czas realizacji zamówienia.

 1. Termin dostawy towarów  wynosi  do siedmiu dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.  
 2. Zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu.
 3. Zamówienie złożone po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę bądź święto jest traktowane   jako złożone w najbliższym dniu roboczym.
 4. Wszystkie zamówienia, zarówno na terenie Polski jak i za granicą, są  dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej 
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub niedostarczenie towaru z powodu podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy. 

IV. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • są podane w złotych polskich,
  • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki,
  • informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki jest wyliczana automatycznie po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności, przed zatwierdzeniem zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania  zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i  wyprzedaży.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

V. Formy płatności. Początek realizacji  zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność gotówką przy odbiorze -  realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  • karta płatnicza lub e-przelew w  systemie płatności internetowych  akceptowanym przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie  kartą płatniczą lub e-przelewem  w systemie płatności internetowych akceptowanym przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Regulamin usług dostępny pod adresem: www.payu.pl

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, dokonujący zakupu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny  i kosztów ( z zastrzeżeniem pkt VI ust 4 niniejszego Regulaminu) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie  na adres Sklepu
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w  części Zwrot należności Klientom.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany sposób dastarczenia Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Dodatkowo Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Niniejsze postanowienie nie narusza ust 1. powyżej.
 5. Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania.

VII. Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch)  lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną wraz z dowodem zakupu w Sklepie i opisem reklamacji, na adres Sklepu.
 2. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z ich zwrotem do nadawcy.
 3. Sklep, niezwłocznie,  najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VIII. Zwrot należności Klientom. 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, Sklep skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia sposobu zwrotu pieniędzy.
 2. Zwrot należności następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty udostępnienia przez Klienta danych koniecznych do dokonania zwrotu należności (adres, nr konta).
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji dotyczących zwrotu należności, jeżeli jest to spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa, błędny nr telefonu, nie odbieranie telefonu).
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

IX. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie CTM- Sp.j. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a CTM Sp. j.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu. 
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.ctmrakowski.pl.  i preferencji Klienta
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.)  
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014 roku.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie  www.ctmrakowski.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00