Zasady dla Uczestników i Absolwentów kursów TMR

  1. Zarówno udział jak i ukończenie kursu nie upoważnia do prowadzenia szkoleń, kursów ani warsztatów z zastosowaniem elementów merytorycznych lub praktycznych systemu TMR.                                                        
  2. Absolwent kursu TMR ma prawo prowadzić wybrane elementy kursu TMR tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego Stopnia Kompetencji (patrz – zasady uzyskiwania Stopni Kompetencji). W przeciwnym wypadku może zaprosić Nauczyciela TMR wyznaczonego przez Kolegium Nauczycieli TMR do prowadzenia szkolenia/warsztatu w wybranym przez siebie miejscu.
  3. Podczas trwania kursu obowiązuje zakaz filmowania prezentacji, prowadzących oraz uczestników, robienia zdjęć prezentacji, prowadzącym oraz uczestnikom, zakaz nagrywania dźwięku. Nie dotyczy on pokazów części praktycznej za zgodą prowadzącego kurs TMR.
  4. Treści systemu TMR oraz prezentacje, zdjęcia, ankiety, skrypty i inne elementy materiałów edukacyjnych TMR objęte są absolutnym zakazem rozpowszechniania i publikacji w celach komercyjnych (strony www, media społecznościowe, materiały reklamowe itd.) 
  5. W przypadku cytowania w pracach naukowych, artykułach, książkach itd. zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich z dnia 4 lutego 1994r, należy podać źródło cytowania zgodnie obowiązującymi zasadami.
  6. Osoba naruszająca powyższe zasady może ponieść następujące konsekwencje:
  • każda osoba naruszająca ustawę o ochronie praw autorskich poniesie konsekwencje prawne, z drogą sądową włącznie
  • uczestnik kursu może zostać relegowany z kursu z zakazem dalszego kształcenia w systemie TMR
  • członek PTTMH może zostać zgłoszony do Sądu Koleżeńskiego.

TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO
jest dorobkiem ponad 40-letniej pracy 
DR. ANDRZEJA RAKOWSKIEGO 
jest znakiem towarowym, dobrem intelektualnym, posiadającym ochronę prawną
URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
oznaczonym numerem  270701

 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00