Zasady dla Uczestników i Absolwentów kursów TMH

  1. Zarówno udział jak i ukończenie kursu nie upoważnia do prowadzenia szkoleń, kursów ani warsztatów z zastosowaniem elementów merytorycznych lub praktycznych systemu TMH.                                                        
  2. Absolwent kursu TMH ma prawo prowadzić wybrane elementy kursu TMH tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego Stopnia Kompetencji (patrz – zasady uzyskiwania Stopni Kompetencji). W przeciwnym wypadku może zaprosić Nauczyciela TMH wyznaczonego przez Kolegium Nauczycieli TMH do prowadzenia szkolenia/warsztatu w wybranym przez siebie miejscu.
  3. Podczas trwania kursu obowiązuje zakaz filmowania prezentacji, prowadzących oraz uczestników, robienia zdjęć prezentacji, prowadzącym oraz uczestnikom, zakaz nagrywania dźwięku. Nie dotyczy on pokazów części praktycznej za zgodą prowadzącego kurs TMH.
  4. Treści systemu TMH oraz prezentacje, zdjęcia, ankiety, skrypty i inne elementy materiałów edukacyjnych TMH objęte są absolutnym zakazem rozpowszechniania i publikacji w celach komercyjnych (strony www, media społecznościowe, materiały reklamowe itd.) 
  5. W przypadku cytowania w pracach naukowych, artykułach, książkach itd. zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich z dnia 4 lutego 1994r, należy podać źródło cytowania zgodnie obowiązującymi zasadami.
  6. Osoba naruszająca powyższe zasady może ponieść następujące konsekwencje:
  • każda osoba naruszająca ustawę o ochronie praw autorskich poniesie konsekwencje prawne, z drogą sądową włącznie
  • uczestnik kursu może zostać relegowany z kursu z zakazem dalszego kształcenia w systemie TMH
  • członek PTTMH może zostać zgłoszony do Sądu Koleżeńskiego.

TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA 
jest dorobkiem ponad 40-letniej pracy 
DR. ANDRZEJA RAKOWSKIEGO 
jest znakiem towarowym, dobrem intelektualnym, posiadającym ochronę prawną
URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
oznaczonym numerem  270701

 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00