Terapeuci, Stopnie Kompetencji

Terapia Manualna Holistyczna zdobyła sobie wielkie uznanie wśród chorych ze względu na swoją skuteczność. Zdobywa także coraz więcej uznania w świecie medycznym ponieważ wzbogaca klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób gnębiących człowieka. Wyrazem tego są m. in. kursy prowadzone w zakresie TMH od 1993 roku, które cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (www.pttmmh.pl). Jednym z jego celów statutowych jest wspomaganie oraz wspieranie rozwoju naukowego w zakresie TMH.
 
Cała historia TMH, jej obecne, istotne i wciąż rosnące znaczenie w medycynie oraz w terapii manualnej w ogóle, zainspirowała nas do stworzenia możliwości rozwoju osobistego oraz merytorycznego, absolwentom naszych kursów. W związku z tym powstał regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w zakresie TMH.

Absolwenci kursu TMH

Do chwili obecnej absolwentami Kursu Terapii Manualnej Holistycznej jest 1149 osób.

Serdecznie gratulujemy Wam pomyślnego ukończenia Kursu a także dziękujemy za wysiłek włożony w jego realizację. Gorąco życzymy Wam wszystkim sukcesów zawodowych oraz osobistych. Życzymy zapału do dalszego rozwoju dla dobra Waszych pacjentów, dla satysfakcji, dla spełniania się w roli Terapeuty.

Andrzej Rakowski
Janina Słobodzian - Rakowska

Terapeuci z I° Kompetencji

W uznaniu dorobku oraz umiejętności publikujemy (za ich zgodą) listę terapeutów z I° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej. Złożyli oni egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Zobacz listę.

Pozostali absolwenci, którzy wcześniej również złożyli egzamin na ocenę bardzo dobrą proszeni są o pisemne wyrażenie swojej zgody na opublikowanie ich danych na stronach PTTMH oraz  CTM. Zgoda na umieszczenie na liście do pobrania tutaj.

Terapeuci z II° Kompetencji

Kolegium Nauczycieli Terapii Manualnej Holistycznej przyznało II° Kompetencji niżej wymienionym Terapeutom:

 • mgr Roman Kozłowski
 • mgr Justyna Sieracka
 • mgr Kinga Walczak
 • mgr Magdalena Tomczak
 • lek Ilyia Iliev
 • mgr Krzysztof Wójcik
 • mgr Andrzej Stanisławczyk
 • mgr Danuta Sokołowska
 • mgr Anna Garwolińska
 • mgr Filip Olejnik
 • dr Agnieszka Kaczmarek
 • mgr Jolanta Wikaryjczyk

W dniu 25 listopada 2015r. Kolegium Nauczycieli podjęło decyzję o przyznaniu IIIº Kompetencji.

Stopień Nauczyciela Terapii Manualnej Holistycznej

uzyskała:

 • mgr Bogumiła Dampc
 • mgr Grzegorz Boczkowski

Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Holistycznej

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w roku 2010, w siedzibie CTM w Sierosławiu przyznało tytuł Nauczyciela Dyplomowanego twórcom Terapii Manualnej Holistycznej. Są to:

 • dr n. wf  Andrzej Rakowski
 • dr n. med. Janina Słobodzian – Rakowska

W roku 2011 dołączyła do Nich także:

 • dr n. med. Małgorzata Rakowska – Muskat.

Osobom tym, Walne Zgromadzenie, powierzyło obowiązki Członka Kolegium Nauczycieli.  Przewodniczącym Kolegium został Andrzej Rakowski.

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00