Placówka oświatowa

Instytut Rakowskiego od 1 marca 2020 roku działa jako placówka oświatowa i posiada wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00078/2020 ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RASiPN-0136 oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 274487.

Działalność szkoleniowa Instytutu Rakowskiego jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Nazdór merytoryczny na treściami programowymi sprawuje Dyrektor placówki, twórca Terapii Manualnej Rakowskiego - dr Andrzej Rakowski.  Całość kształcenia prowdzona przez Instytut Rakowskiego stanowi kontynuację ponad 30 letniej tradycji szkoleń Centrum Terapii Manualnej.

Instytut Rakowskiego to gwarancja najwyższego poziomu realizowanego szkolenia. Nasze kursy wyróżnia wysoka  wartość merytoryczna, obszerne części szkolenia praktycznego, komfortowa liczebność grup i wsparcie kadry wykładowców. Zajęcia prowadzą Nauczyciele i Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Rakowskiego wraz z asystentami. Zawsze gotowi wspierać  w rozwoju naszych Kursantów.  Kierując się dbałością o poziom i stałym podnoszeniem jakości naszych usług rozpoczęliśmy procedurę certyfikacyjną Standardu Usług Szkoleniowych SUS 2.0. Po uzyskaniu certyfikatu nasze kursy bedą dostępne o ofercie Bazie usług Rozwojowych z opcja dofinansowania. 

Zdanie naszych Kursantów jest dla nas ważne, dlatego wszystkie kursy podlegają wnikliwej ocenie i ewaluacji. Stale dbamy o Państwa zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług edukacyjnych liczymy na uwagi i sugestie dotyczące samych kursów, jak i obsługi związanej z ich prowadzeniem. Ankieta ewaluacji dostępna jest tutaj.

Placówka działa na podstawie statutu i w oparciu o przepisy ustawy Prawo Oświatowe (dz. U. 2019, poz 1148) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Zasady uczestnictwo w naszych kursach określa szczegółowo regulamin.

Uczestnicy naszych kursów i szkoleń, zależnie od rodzaju kształcenia, otrzymują dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).  Jako placówka objęta systemem oświaty wydajemy dokument potwierdzający uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Dyrektor Placówki:

dr n. wf. Andrzej Rakowski

e-mail: biuro@ctmrakowski.pl

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych i finansowych:

mgr Violetta Błaszkowska - specjalista ds. obsługi klienta

tel. 61 814 79 00

e-mail: instytut@ctmrakowski.pl

 

Kontakt w sprawach ofert i dofinansowania:

mgr Katarzyna Polańska-Bebejewska - manager ds. organizacji 

tel. 61 814 79 00

e-mail: instytut@ctmrakowski.pl

 

Dane firmy:

Instytut Rakowskiego Andrzej Rakowski       pobierz dokument rejestrowy

Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: 61 814 79 00

e-mail: instytut@ctmrakowski.pl

NIP: 5781021547 , REGON: 170042593

nr konta bankowego: PKO PB 66 1020 4900 0000  8802 3277 7055

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00