Turnus szkoleniowo-leczniczy dla stomatologów, ortodontów, protetyków

5 dni ( 30 godzin edukacyjnych + 17,5 godziny programu leczniczego/3900 złZapisz mnie!

Szanowni Państwo!

Podczas III Zjazdu Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w dniach 24-26.11. 2016r. w Warszawie mieliśmy zaszczyt przedstawić Koncepcję Terapii Manualnej Holistycznej w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Część praktyczna (warsztaty) jak również wykład na ten temat spotkały się z bardzo dobrym odbiorem Państwa a także sprowokowały ożywioną dyskusję. Co najważniejsze jednak, pojawiła się sugestia zorganizowania dla chętnych formy szkolenia połączonego z leczeniem indywidualnych problemów zdrowotnych każdego Uczestnika związanych z zaburzeniami czynności narządu ruchu. Propozycja takiego szkolenia specjalistycznego połączonego z indywidualną  terapią skutków w/w dysfunkcji jest z naszego punktu widzenia  formą niezwykle interesującą, wręcz unikatową, gdzie połączymy specjalistyczne szkolenie z jednoczesnym doświadczaniem terapii na sobie. Połączenie dydaktyki w zakresie technik badawczych, diagnostycznych i terapeutycznych dałoby szansę prowadzącym Turnus szkoleniowo-leczniczy na świetną praktyczną prezentację całego materiału a także uzasadnienie tezy, iż system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy jest  integralną częścią narządu ruchu a jednocześnie zespołem struktur niezwykle wrażliwych na stres psychiczny.

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów z istotą zaburzeń czynności sżgc ze szczególnym uwzględnieniem związków odruchowych ze stawami biodrowymi, krzyżowo-biodrowymi, segmentami ruchowymi kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Podczas kursu zostaną przedstawione sposoby badania oraz terapii a także nauka praktycznej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynności tego systemu.

Janina Słobodzian-Rakowska

Andrzej Rakowski

Co zyskasz wybierając turnus szkoleniowo-leczniczy?

 • poznasz teoretyczne i praktyczne sposoby pracy z Pacjentami cierpiącymi z powodu dolegliwości w obszarze twarzoczaszki
 • odniesiesz osobiste korzyści zdrowotne, takie jak:usunięcie bólu i innych dolegliwości związanych z dysfunkcjami narządu ruchu, w tym  objawów z narządów wewnętrznych (jeśli w obiektywnych badaniach nie wykryto przyczyn organicznych)
 • zdobędziesz umiejętności samodzielnego dbania o osobistą  kondycję i sprawność fizyczną, równowagę mięśniową oraz stawową
 • rozpoznasz własne wzorce reagowania na stres psychiczny oraz opanujesz podstawowe techniki korygowania wzorców przeciążających
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności rozpoznawania przeciążających wzorców emocjonalnych u pacjentów z dysfunkcjami systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.

Plan turnusu szkoleniowo-leczniczego:

 • czas trwania – 5 dni; od poniedziałku do piątku
 • część lecznicza  – 3,5 godz. dziennie, w tym:
  - 1 godz. dziennie. indywidualna terapia manualna dysfunkcji narządu ruchu 
  - 2 godz. dziennie Terapia Edukacyjna
  - 30 min. dziennie indywidualna autoterapia nierównowagi  mięśniowej
 • część szkoleniowa – 5 godz. dziennie; ogółem 30 godz. dydaktycznych (23 godz. zegarowe), w tym:
  - część główna - 4 godz. dziennie
  - część autoterapeutyczna - 1 godz. dziennie

Kto może być uczestnikiem?

Turnus szkoleniowo-leczniczy adresowany jest do lekarzy stomatologów, ortodontów, protetyków.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się  Centrum Terapii Manualnej, Sierosław k. Poznania ul. Leśna 1.

Ile kosztuje turnus?

Turnus szkoleniowo-leczniczy kosztuje 3900 zł  brutto bez zakwaterowania i wyżywienia.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Z uwagi na dogodną lokalizację ( bezpośrednio przy Centrum), proponujemy skorzystanie z usług Hotelu Przylesie. Szczegóły rezerwacji noclegów dokonujemy telefonicznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Prowadzący:

W części szkoleniowej:

dr n.med. Janina Słobodzian – Rakowska

dr n. wf. Andrzej Rakowski

mgr Magdalena Tomczak

W części leczniczej uczestniczy cały Zespół Centrum terapii Manualnej.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Pocztą prześlemy potwierdzenie zgłoszenia oraz nr konta, na które prosimy wpłacić 300 zł, jako potwierdzenie zgłoszenia. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie. O kwotę tę pomniejszona zostanie opłata za kurs.  Osoby, które zgłoszą swój udział otrzymają w ciągu tygodnia, pocztą, potwierdzenie rezerwacji miejsca.

Szczegółową informację organizacyjną kursu prześlemy najpóźniej 2 tygodnie przed datą jego rozpoczęcia.

Program turnusu szkoleniowo-leczniczego:

Kliknij tutaj aby pobrać program turnusu w PDF.

Terminy

Najbliższe terminy:

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów. Zachęcamy jednak do sprawdzenia ponownie za kilka dni, lub zapisania się na newsletter.

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00