Kurs: Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

1 moduł/28 godzin edukacyjnych/2100 złZapisz mnie!

Autorami programu są: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska oraz dr n. wf. Andrzej Rakowski.

System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc) to zespół morfologiczno-czynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej, twarzy, kości i szwów czaszki oraz połączenia głowowo-szyjnego tworzący funkcjonalną całość, regulowaną i koordynowaną przez OUN, oraz układ wegetatywny. Zaburzenia w jednym z elementów tego układu implikują zmiany w pozostałych jego elementach a także w innych częściach narządu ruchu.

System ten spełnia wielorakie funkcje: jest narzędziem do żucia i połykania pokarmów, bierze udział w formowaniu dźwięków mowy, oddychaniu, uzewnętrznianiu przeżyć psychicznych, reagowaniu na stres. Spełnia także funkcje posturalne, mające bardzo duże znaczenie przy utrzymywaniu pionowej postawy ciała. Połączenie głowowo-szyjne koordynuje funkcje wszystkich segmentów kręgosłupa, a także bierze udział w procesach percepcji, uczenia się, zapamiętywania.

Zaburzenia czynności sżgc mogą prowokować szereg objawów, które przypominają choroby stomatologiczne np. bóle zdrowych zębów, ograniczenie zakresów ruchu w stawach skroniowo-żuchwowych, bóle twarzoczaszki, inne. Mogą być źródłem objawów charakterystycznych dla stomatologii, laryngologii, neurologii, foniatrii, logopedii, pedagogiki np.  zaburzenia słyszenia, szumy w uszach, zawroty głowy, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia widzenia obuocznego, problemy z zapamiętywaniem oraz wiele innych.

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów z istotą zaburzeń czynności sżgc, prezentacja sposobów badania oraz terapii a także nauka praktycznej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynności tego systemu.

Kto może być uczestnikiem?

Kurs adresowany jest do lekarzy stomatologów, ortodontów, protetyków, laryngologów, foniatrów, okulistów oraz fizjoterapeutów. Zapraszamy też lekarzy innych specjalności.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Kurs jest jednomodułowy, trwa trzy dni i obejmuje 30 godzin edukacyjnych.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu wynosi 2100 zł brutto

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. 

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej. 

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Ilość uczestników

Grupa liczy od 12 do 20 uczestników.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. 

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

 • klimatyzacja
 • wi-fi
 • parking, hotel i restauracja w pobliżu.

Co zyskasz wybierając ten kurs?

 • poznasz techniki badawcze i zabiegowe stosowane w dysfunkcjach sżgc
 • poznasz związki przyczynowo-skutkowe z innymi strukturami narządu ruchu
 • nauczysz się  wykorzystywać te związki w terapii sżgc
 • poznasz charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie twarzoczaszki
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania technik badawczych i zabiegowych
 • dowiesz się jak nauczyć pacjenta samodzielnego stosowania autoterapii w dysfunkcjach sżgc
 • zdobędziesz umiejętności rozpoznawania reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres

Prowadzący:

 • dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
 • mgr Magdalena Tomczak

Więcej informacji o naszych wykładowcach tutaj.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - nr ewidencyjny 2.30/00078/2020. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. 

Numer usługi BUR dla terminu 19-21.03.2021  - 2021/02/09/115497/934402

Numer usługi BUR dla terminu 5-7.11.2021 - 2021/02/18/115497/947261

Przeczytaj koniecznie

Zasady uczestnictwa w kursach.

Regulamin kursów.

Program kursu

Kliknij tutaj aby pobrać program kursu w PDF.

Terminy

Najbliższe terminy:

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00