Kurs: Terapia Manualna Rakowskiego- specjalistyczny

2 niezależne moduły/48 godzin edukacyjne/2400 zł/modułZapisz mnie!

Kto może być uczestnikiem:

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach.

Z ilu części składa się  kurs specjalistyczny?

Całość obejmuje dwie części, z których każda trwa cztery dni - razem 48 godzin edukacyjne. Kursy specjalistyczne można realizować w całości lub tylko wybrane (kolejność nie jest ważna). Warunkiem jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego.

Ile kosztuje kurs ?

Koszt każdego modułu kursu specjalistycznego wynosi 2400 zł brutto

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej. 

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Ilość uczestników

Grupa liczy do 26 uczestników.

Gdzie odbywają się zajęcia ?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie, zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. 

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi:

  • klimatyzacja
  • wi-fi
  • parking, hotel i restauracja w pobliżu.

Co obejmują kursy:

Moduł I specjalistyczny:

Igłoterapia łącznotkankowych pól punktów spustowych wg Rakowskiego.

Zespoły więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego.

Zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego oraz kolanowego.

Zespół zaburzeń czynności stawów stopy i deformacje stopy.

Moduł II specjalistyczny

Zespół dna miednicy.

Zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.

Zespół połączenia głowowo-szyjnego.

Prowadzący:

  • dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
  • dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

Asystenci:

  • mgr Grzegorz Boczkowski
  • mgr Magdalena Tomczak
  • mgr Justyna Sieracka
  • mgr Danuta Sokołowska

Więcej informacji o naszych Wykładowcach tutaj.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Organizatorem kursu jest Instytut Rakowskiego, który jako placówka kształcenia ustawicznego działa pod numerem RSPO 274487. Instytut Rakowskiego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - nr ewidencyjny 2.30/00078/2020. Wpis do Rejestru umożliwia szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Numer usługi BUR dla kursu specjalistycznego I - 2021/02/09/115497/934450

Numer usługi BUR dla kursu specjalistycznego II - 2021/02/09/115497/934435

Przeczytaj koniecznie

Zasady uczestnictwa w kursach.

Regulamin kursów.

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu spesjalistycznego.

Ukończony pełny program kształcenia: czteromodułowy kurs podstawowy + I i II moduł specjalistyczny lub trzymodułowy kurs podstawowy + I, II i III moduł specjalistyczny  daje prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMR.

Kursy TMR akredytowane są przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Program kursu

Prorgamy kursów specjalistycznych TMR dostępne są do pobrania:

Terminy

Najbliższe terminy:

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00