IV Spotkanie Naukowe PTTMH

50 złZapisz mnie!

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Terapii Manualnej Holistycznej zapraszamy na

IV Spotkanie Naukowe

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Sierosławiu, przy ul. Leśnej 1

27 czerwca 2020 r o godzinie 12:00 

Systemowi żuchwowo-gnykowo-czaszkowemu poświęco-no już w naszym środowisku wiele uwagi. Mamy jednak okazję by problematykę tę poszerzyć, rozwinąć o za-gadnienia związane

z leczeniem dysfunkcji struktur jamy ustnej. Zajmą się tym wybitni specjaliści – naukowcy i praktycy z tej dziedziny wygłaszając niezwykle ciekawe referaty. Pierwiastek, który je połączy odnajdziemy w temacie wiodącym:

Zaburzenia oddychania, mowy, żucia i połykania –związki dna jamy ustnej i języka z narządem ruchu.

Na ogół w niewielkim stopniu uświadamiamy sobie rolę związków narządu ruchu z dysfunkcjami struktur jamy ustnej. Zagadnienie to dotyczy chorych w każdym wieku począwszy od najmłodszych. Dysfunkcje tego rejonu demonstrują się zaburzeniami mowy, przełykania, oddychania a także uporczywymi dolegliwościami bólo-wymi. Charakterystyczne jest to, że są one podtrzy-mywane przez różne struktury narządu ruchu, często dość odległe od jamy ustnej. Temat ten, ważny nie tylko dla praktyk lekarskich ale także, a może przede wszys-tkim, dla praktyk fizjoterapeutycznych, będzie szczególnie podkreślany w wystąpieniach.

Szczegółowy program Spotkania znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapisy i informacje:

Katarzyna Polańska-Bebejewska, tel.  508 170 938 / 61 814 79 00

biuro@ctmrakowski.pl

Program do pobranie tutaj 

Terminy

Najbliższe terminy:

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów. Zachęcamy jednak do sprawdzenia ponownie za kilka dni, lub zapisania się na newsletter.

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00