Kurs: Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

1 moduł/30 godzin edukacyjnych/2100 złZapisz mnie!

Autorami programu oraz głównymi prowadzącymi są: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska oraz dr n. wf Andrzej Rakowski.

Dno miednicy to anatomiczny kompleks struktur mięśniowych, powięziowych, więzadłowych, kostnych, stawowych oraz nerwowych i narządowych, który tworzy jedną funkcjonalną całość. Rejon ten obejmuje swoim zasięgiem kilka specjalności medycznych, przy czym specjaliści każdej z nich zajmują się nim jedynie w zakresie swoich kompetencji, w zgodzie z obowiązującymi standardami. Dno miednicy pozostaje jednak takie samo pod względem morfologicznym i czynnościowym, niezależnie od różnic postrzegania jego funkcji przez: urologa, ginekologa, proktologa, internistę, neurologa czy seksuologa, psychiatrę, bądź fizjoterapeutę i położną. Bywa, że specjaliści tych dziedzin, nie widzą zespołów dna miednicy jako kompleksu czynnościowego ściśle zintegrowanego z całością nie tylko naszej fizyczności, ale także całej osobowości.

Zespoły dna miednicy (ZDM), w patogenezie czynnościowej (pierwotnej) oraz organicznej (wtórnej) to bardzo ważny problem wyrażający się różnorodnymi objawami chorobowymi.

W narządzie ruchu dno miednicy pełni bardzo ważną funkcję jako część brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia. Niesprawność jego struktur niesie konsekwencje w całym tym mechanizmie zaburzając m.in. czynność przepony oddechowej. Stąd dysfunkcje przenoszą się na segmenty ruchowe dolnego odcinka piersiowego kręgosłupa doprowadzając, w łuku odruchowym, do zaburzeń czynności narządów jamy brzucha. Mogą się one wyrażać m.in. chorobami wrzodowymi, zaburzeniami perystaltyki, zespołem jelita grubego nadwrażliwego, nieuzasadnionymi obiektywnie kolkami nerkowymi, bólami brzucha, biegunkami, zaparciami i wieloma innymi objawami.

Ponadto niesprawność brzusznego mechanizmu doprowadza do nierównowagi mięśniowo-stawowej i w następstwie do przeciążeń statycznych segmentów ruchowych praktycznie całego kręgosłupa. Ilościowo dominują tu segmenty lędźwiowe dolne. Konsekwencją są bóle tego rejonu: miejscowe, promieniujące, rzutowane, inne objawy chorobowe oraz procesy zwyrodnieniowe o charakterze pierwotnym, itd.

Zespoły dna miednicy wyrażają się także bezpośrednim wpływem na stawy krzyżowo-biodrowe. Od pierwszych godzin życia do śmierci należą one do tzw. kluczowych rejonów ciała. Wchodzą w ścisłe interakcje z drugim, dominującym rejonem kluczowym, mianowicie ze strukturami połączenia głowowo-szyjnego. Wspólnie oraz każdy z tych rejonów z osobna wywierają silny wpływ na układ wegetatywny. Jednym z następstw tego procesu jest zaburzenie czynności mięśni gładkich układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, najczęściej o charakterze spastycznym itd. U mężczyzn dolegliwości odczuwane w rejonie krocza, podbrzusza, zaburzenia mikcji przypisuje się chorobom prostaty. A u kobiet często upatruje się przyczyn w zaburzeniach  spowodowanych porodami i ciążą.

Dno miednicy to obszar związany ze sprawnością seksualną oraz rozrodczą. Dysfunkcje jego struktur doprowadzają do istotnych zaburzeń w tej sferze. Dyspareunia, anorgazmia, przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji, wszelkie bóle genitaliów, świądy, przeczulice w rejonie krocza, obniżenie a czasem zanik libido, to najczęściej spotykane następstwa ZDM i innych struktur pozostających z tym zespołem w interakcjach. Zaburzenie czynności stawów krzyżowo-biodrowych może doprowadzać m.in. do zaburzeń miesiączkowania, samoistnych poronień, trudności z zachodzeniem w ciążę i do wielu innych dolegliwości.

Struktury dna miednicy okazały się jednym z systemów najbardziej wrażliwych na stres związany z rodzicielskimi wzorcami reagowania na trudne sytuacje. Przetrwałe w filogenezie mięśnie obniżające ogon: pętla łonowo-odbytnicza, pętla łonowo-guziczna, m. guziczny nadal reagują na emocje pierwotne człowieka, w drodze odruchu bezwarunkowego, skurczem i nadmiernym napięciem spoczynkowym. Bywa ono wzmacniane i utrwalane w odruchu warunkowym jako nabyte wzorce rodzicielskie, wyrażając się indywidualnym sposobem reagowania na stres.

Kto może być uczestnikiem?

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, położnych, lekarzy: proktologów, ginekologów, urologów. Zapraszamy również lekarzy innych specjalności.

Z ilu części składa się nasz kurs?

Kurs jest jednomodułowy, trwa 3 dni i obejmuje 30 godzin edukacyjnych.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu wynosi 2100 zł brutto

Absolwenci innych naszych kursów otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. 

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej. 

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie kursów.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Co zyskasz wybierając ten kurs?

 • zapoznasz się z etiopatogenezą dolegliwości w rejonie dna miednicy
 • poznasz techniki badawcze i zabiegowe stosowane w dysfunkcjach struktur dna miednicy
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu stosowania technik badawczych i zabiegowych odnoszących się do konkretnych struktur omawianego rejonu
 • poznasz charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie struktur dna miednicy
 • poznasz możliwe typy zaburzeń sprawności mięśni dna miednicy (nadmierne napięcie, obniżone napięcie, koordynacja paradoksalna)
 • poznasz zasady i techniki reedukacji mięśni dna miednicy
 • poznasz techniki wspomagające reedukację mięśni dna miednicy w różnych typach zaburzeń sprawności
 • dowiesz się jak nauczyć pacjenta samodzielnego stosowania autoterapii w dysfunkcjach dna miednicy w różnych typach zaburzeń
 • poznasz związki przyczynowo skutkowe z innymi strukturami narządu ruchu
 • nauczysz się wykorzystywać te związki w terapii dna miednicy
 • zdobędziesz umiejętność rozpoznawania reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres strukturami dna miednicy
 • wszystkie omawiane wyżej zagadnienia odnosić się będą zarówno do zaburzeń omawianego systemu u kobiety jak i u mężczyzny

Prowadzący

dr n. wf. Andrzej Rakowski
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
mgr Bogumiła Dampc

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami. Pocztą elektroniczną prześlemy potwierdzenie zgłoszenia wraz z nr konta, na które należy wnieść opłatę. Kolejność napływających wpłat decyduje o przyjęciu na kurs w danym terminie.

Szczegółową informację organizacyjną kursu  prześlemy na tydzień przed datą jego rozpoczęcia.

Przeczytaj koniecznie

Zasady uczestnictwa w kursach.

Regulamin kursów.

Program kursu

Kliknij tutaj aby pobrać program kursu w PDF.

Terminy

Najbliższe terminy:

Zobacz także:

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00