Definicja i koncepcja TMH

Definicja TMH

Terapia Manualna Holistyczna dr. Andrzeja Rakowskiego to dynamiczny system leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. Do nieustannej zmienności organizmu system ten dostosowuje swoje procedury diagnostyczne oraz lecznicze. Narząd ruchu ujmuje jako sferę integrującą osobowość. W następstwie jego dysfunkcji pojawia się czynnościowa zmiana stanu tkanek, które przyjmują patologiczną aktywność biologiczną i mogą generować objawy chorobowe. Bodźcami normalizującymi są zabiegi biomechaniczne, odruchowe oraz słowo. Ich zadaniem jest pozytywne stymulowanie do uruchomienia a następnie podtrzymywania procesów zdrowienia.

Koncepcja TMH

Zaburzenia czynności narządu ruchu to nie tylko problem bólów kręgosłupa, głowy, kończyn itd. To także problem dysfunkcji narządów wewnętrznych wywołujących objawy przypominające choroby tych narządów. Charakterystyczne jest, iż w obiektywnych badaniach lekarskich nie znajduje się cech organicznych chorób, mimo utrzymywania się dolegliwości. Z tego powodu można je nazwać: pseudoorganicznymi. Przyczyny zaburzeń czynności noszą charakter cywilizacyjny. Jest ich wiele: tryb życia, niedobór ruchu, zawód, przebyte urazy i choroby, nabyte zmiany strukturalne, rodzaj aktywności (lub jej brak) pozazawodowej itp. Najczęściej jednak źródłem dysfunkcji jest stres. Dlatego, jak wynika z badań,

"60% - 90% wizyt u lekarza wiąże się z dolegliwościami wywołanymi stresem"

A. B. Underwood, Newsweek 42/2004

    Medycyna jest doskonała w leczeniu chorób organicznych, strukturalnych oraz ratowaniu życia. Nie zajmuje się jednak rutynowo leczeniem zaburzeń czynności, czyli ok. 80% przypadków. Często się słyszy: "na to się nie umiera". - Tak, nie umiera się ale też nie da się żyć! Choroby, u których źródeł leżą dysfunkcje, przede wszystkim dysfunkcje narządu ruchu, leczy się objawowo lub ich pochodzenie uznaje za nieznane. Z tego powodu

"Poznanie dróg łączących stany psychiczne ze zdrowiem i umiejętność świadomego poruszania się po nich - to najważniejsze wyzwanie współczesnej medycyny"

H. Benson, Newsweek 42/2004

    W stosowanej przeze mnie koncepcji, narząd ruchu jako pierwszy odbiera negatywne skutki przeciążeń statycznych, w tym stresu. Najpierw sam ulega zaburzeniom czynności a następnie, w łuku odruchowym lub innymi drogami, przekazuje te zaburzenia na narządy wewnętrzne. Leczenie farmakologiczne, czy nawet operacyjne nie przynosi zadowalających rezultatów. Narasta ilość absencji w pracy, rent chorobowych i innych kosztów. Rozwiązaniem tego problemu jest specyficzne leczenie dysfunkcji narządu ruchu z jednoczesnym neutralizowaniem skutków stresu. Dla osiągnięcia tego celu, w oparciu o trzydziestoletnie prawie doświadczenie, opracowałem procedury badawcze, diagnostyczne i zabiegowe w systemie, który nazwałem: Terapią Manualną Holistyczną.

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00