Certyfikowany Kurs masażu dźwiękiem

Informacje:

Intensywny kurs, obejmujący 4 etapy edukacji.  Zajęcia trwają 64 godziny edukacyjnePo około 2 miesiącach organizowane jest spotkanie superwizyjno–certyfikacyjne w wymiarze 20 godzin edukacyjnych.

Kurs kończy superwizja wraz z certyfikacją, która jest równoznaczna z otrzymaniem dyplomu kwalifikacyjnego w zakresie masażu dźwiękiem według prawa niemieckiego prawa. Dyplom jest uznawany w Polsce.

Termin:

22-29 czerwca 2018 r. 

Miejsce zajęć:

Centrum Terapii Manualnej  Tarnowo Podgórne

Prowadzący:

inż. Peter Hess – twórca metody, właściciel Peter Hess Institut 
prof. dr hab. Piotr Baron – arteterapeuta, terapeuta dźwiękiem, szkoleniowiec w zakresie w zakresie masażu dźwiękiem. 

Zakres tematyczny kursu:

I stopień

 • historia masażu dźwiękiem 
 • oddziaływanie dźwięku na organizm
 • rodzaje mis
 • przebieg masażu podstawowego
 • kąpiel w dźwiękach 

II stopień

 • energia ciała
 • energia grupowa i jej budowanie za pomocą mis dźwiękowych
 • energia grupowa i jej budowanie za pomocą mis dźwiękowych i gongów
 • wyrównanie energii ciała
 • relaks
 • nowe elementy masażu podstawowego 
 • wykorzystanie mis zen oraz gongu w masażu
 • dialog z Klientem za pomocą mis 

III i IV stopień 

 • nowe elementy masażu podstawowego
 • harmonizacja (wewnętrzna harmonia Klienta)
 • masaż dźwiękiem jako element wspomagający, wzmacniający to co zdrowe w organizmie 
 • masaż dźwiękiem jako metoda holistycznego oddziaływania na człowieka
 • obsługa Klienta (karta, wywiad, przeciwskazania) 
 • konstruowanie „kąpieli” w dźwiękach / medytacji
 • definiowanie granic

Dodatkowo podczas trwania  kursu:

 • case study prowadzących
 • wykorzystanie masażu (przestrzenie, pola) 
 • praktyka – samodzielne wykonywanie poszczególnych elementów masażu, całego masażu – nadzorowane, samodzielne
 • konstruowanie (nadzorowane, samodzielne) przebiegu masażu
 • superwizja bieżących dokonań 

W zakresie spotkania superwizyjno-certyfikacyjnego:

 • refleksje i doświadczenia z pracy
 • samoświadomość
 • praca i obsługa klienta
 • granice w masażu dźwiękiem 
 • masaż dźwiękiem jako możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
 • certyfikacja – praktyczne wykonanie masażu według życzeń wylosowanego Klienta

Zapisy do 31 maja 2018 r.

PIOTR BARON GROUP
ul. Kościuszki 30/2
45-062 Opole

Kontakt:
Prof. Piotr Baron
e-mail: piotr.baron@coaching-opole.pl

Cena kursu: 

Wpłata jednorazowa: 
Do dnia 31 maja 2018 r. 4400,- zł (brutto) (cena zawiera 23% VAT)
Do dnia 15 czerwca 2018 r. 4651,- zł brutto (cena zawiera 23% VAT) 
Po 15 czerwca do 21 czerwca 2018 r. 4750,- zł brutto (cena zawiera 23% VAT)

Płatność ratalna:
Dwie raty: 2 x 2450,- zł brutto (1 rata) (cena zawiera 23% VAT). I rata płatna do 15 czerwca 2018 r., II rata płatna do 16 sierpnia 2018 r. 
Cztery raty: 4 x 1300,- zł brutto (1 rata) (cena zawiera 23% VAT). I rata płatna do 15 maja, II rata płatna do 25 czerwca, III rata płatna do 25 lipca i IV rata płatna do 17 sierpnia 2018 r. 
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą wystawiana będzie faktura. 

Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, materiały, tłumaczenie oraz napoje.
Cena kursu nie obejmuje noclegów i wyżywienia.
Cena kursu nie obejmuje zakupu mis.

Podczas kursu będzie możliwość zakupu certyfikowanych mis dźwiękowych w specjalnej cenie (wyłącznie dla uczestników kursu lub na rzecz firmy delegującej na kurs).

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00