Czym jest autoterapia

Samoleczenie (autoterapia) to profilaktyka dysfunkcji narządu ruchu, w tym kręgosłupa

W koncepcji TMR autoterapia to niezbędna część całości procesu leczenia dolegliwości. Składa się na nią:

 • rozpoznanie własnego udziału we wzorcach przeżywania stresu zaburzających czynności narządu ruchu
 • redukcja tych przyczyn na poziomie wzorców reagowania na stres
 • redukcja tych przyczyn na poziomie dysfunkcji struktur narządu ruchu (głównie mięśni)
 • uczenie praktycznego wykonywania samodzielnej terapii zaburzeń czynności narządu ruchu
 • uczenie praktycznej zmiany wzorców reagowania na stres
 • i inne

Autoterapię wykonuje się w okresie pomiędzy zabiegami oraz po zakończeniu serii zabiegowej.

Naucza się jej w formie ogólnej oraz indywidualnej. Zajęcia te uświadamiają pacjentowi proces negatywnego stymulowania i ukazują wpływ sfery psychiczno-duchowej i środowiskowo-społecznej na dysfunkcję narządu ruchu.

Zrozumienie tych zależności, a co ważniejsze - świadome ich wykorzystanie, okazuje się niezbędne dla uruchomienia oraz trwałości procesów zdrowienia. Uniezależnia od pomocy zewnętrznej (leki, fizykoterapia i in.) skłania do podejmowania odpowiedzialności za siebie i własne zdrowie. Nie ma innej drogi do odzyskania i dalej podtrzymywania zdrowia jak tylko poprzez osobisty i świadomy wkład. Oczywiście! - Można liczyć na pomoc wielu znakomitych specjalistów i nie zawieść się! Jednak tylko, podkreślam to jeszcze raz, tylko osobisty i świadomy udział w procesie zdrowienia oraz zapobiegania dolegliwościom pozwala na przerwanie mechanizmu samopodtrzymującego chorobę.

Przerwanie tego mechanizmu jest możliwe tylko dzięki praktycznemu wdrożeniu autoterapii poprzez:

 • zastosowanie tzw. technik energii mięśni (np. poizometrycznej relaksacji mięśni), mobilizacji uciskowych punktów maksymalnie bolesnych oraz spustowych i in.)
 • techniki relaksacyjno-koncentrujące
 • wizualizację procesu zdrowienia
 • naukę eutonii, czyli świadomego rozluźniania mięśni i dopasowania ich napięcia spoczynkowego do aktualnych potrzeb
 • praktyczne wdrożenie indywidualnych elementów terapii edukacyjnej w zakresie neutralizowania negatywnych wzorców reagowania na stres.

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00