Baza wiedzy

W folderze tym prezentujemy tłumaczenia najnowszych doniesień naukowych z całego świata dotyczących szeroko rozumianego problemu zaburzeń czynności narządu ruchu oraz ich następstw. Przedstawiamy także wyniki doświadczeń i badań własnych, członków zespołu CTM, dotyczących różnych aspektów praktycznego zastosowania Terapii Manualnej Holistycznej w postaci:

  • artykułów oryginalnych oraz poglądowych
  • prezentacji wystąpień podczas różnych konferencji naukowych
  • sprawozdań z konferencji
  • opisów przypadków
  • i inne.

Warto dodać, iż w bieżącym roku obchodzimy trzydziestopięciolecie narodzin i rozwoju Terapii Manualnej Holistycznej oraz firmy: Centrum Terapii Manualnej. W tych latach przyjęliśmy ok. 80 000 – 90 000 pacjentów. Pomnożywszy tę liczbę przez średnią ilość zabiegów wykonanych z jednym chorym (4 – 6) oraz podobną ilość autoterapii, otrzymujemy obraz praktycznej pracy włożonej w leczenie chorych z zaburzeniami czynności narządu ruchu. Za tymi liczbami kryje się także zdobyte w tym czasie doświadczenie i wiedza.

Co jakiś czas prezentowane materiały będą zmieniane lub uzupełniane. W tym miejscu publikować także będziemy dyskusję na poruszane tematy, zagadnienia, jeśli zainteresowani czytelnicy zechcą zabierać głos, do czego gorąco zachęcam. 

 

Łączymy pozdrowienia

Andrzej Rakowski
Janina Słobodzian Rakowska

 

Przejdź do pobierania >>

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00